Groene Serie Personenassociaties

Groene Serie Personenassociaties
Producttype:
Online naslagwerk
Groene Serie Personenassociaties
€ 252,00
€ 304,92 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd toegankelijk op laptop of tablet
  • Snel tot de essentie
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
Personenassociaties gaat in op de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de rederij. 

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

De behandeling vindt steeds stelselmatig plaats: een behandeling van de materie, verdeeld in hoofdstukken, paragrafen en aantekeningen, zodat een overzichtelijk geheel ontstaat, waarin de lezer snel kan vinden hetgeen hij/zij zoekt. Steeds zijn er aparte aantekeningen over de rechtspraak (met korte samenvattingen van elke uitspraak), de literatuur en de verwachte regeling in het BW, waarbij reeds wordt geanticipeerd op het wetsvoorstel betreffende de personenvennootschappen, dat binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Het onderdeel de interne verhoudingen tussen de besturende en commanditaire vennoten van een CV is inmiddels toegevoegd aan het onderdeel commanditaire vennootschap. Net zoals bij elk onderdeel in deze uitgave wordt ook aandacht besteed, aan de fiscale aspecten, waarbij in dit verband onder meer kan worden gedacht aan de scheepvaart-CV en de film-CV. Mede om fiscale redenen kan de CV de laatste jaren zich in een grote populariteit verheugen. Dit geldt trouwens ook voor de maatschap en de vennootschap onder firma, nog steeds behorend tot de meest voorkomende rechtsvormen, waarin een onderneming kan worden gedreven.

Iedere advocaat en bedrijfsjurist kan dagelijks worden geconfronteerd met problemen op het terrein van de Personenassociaties. Met dit werk, kunt u er van verzekerd zijn, dat u door de regelmatige bijwerking voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de meest recente ontwikkelingen op dit terrein.

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 252,00
€ 304,92 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd toegankelijk op laptop of tablet
  • Snel tot de essentie
  • Slim zoeken, filteren en bladeren