Aftrek van btw als (belaste) omzet ontbreekt

Aftrek van btw als (belaste) omzet ontbreekt
Producttype:
Boek
Editie:
editie deel 134
Verschijningsdatum:
20-05-2010
Aftrek van btw als (belaste) omzet ontbreekt
€ 75,94
€ 80,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie
Op grond van de Europese btw-regelgeving heeft een ondernemer recht op aftrek van voorbelasting (de btw die een ondernemer betaalt voor ingekochte goederen en diensten) voor zover hij de aan hem geleverde goederen en diensten gebruikt voor belaste handelingen (aftrek mits....).

Onder de oude, tot 1 januari 2007 geldende Nederlandse wetgeving had een ondernemer recht op aftrek van voorbelasting indien en voor zover hij de aan hem geleverde goederen en diensten gebruikte in het kader van de onderneming en niet gebruikte voor vrijgestelde handelingen (altijd aftrek, tenzij...). Aldus leek Nederland een ruimer aftrekrecht te kennen dan op grond van de Europese regelgeving was toegestaan. Er ontstond een gebied waarin werd gestreden om aftrekrecht. Aan de tegenovergestelde zijden van dit 'niemandsland' hadden belastingdienst en ondernemers zich in loopgraven ingegraven. Regelmatig vonden schermutselingen plaats die uiteindelijk door de rechter moesten werden beslecht. De aanpassing van de Nederlandse wetgeving per 1 januari 2007 aan de Europese regelgeving beoogt aan deze schermutselingen een einde te maken door het aftrekrecht te beperken; een ondernemer kan geen aftrek van voorbelasting meer genieten als hij goederen en diensten weliswaar aanschaft in het kader van zijn onderneming maar het gebruik van de goederen en diensten niet rechtstreeks en onmiddellijk samenhangt met belaste handelingen.

Dit boek bespreekt of in het licht van de ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU met de aanpassing van de Nederlandse wetgeving het beoogde resultaat wordt bereikt. Deze vraag is van belang in een groot aantal gevallen waarin geen rechtstreekse en onmiddellijke samenhang is tussen aan de ondernemer geleverde goederen en verrichte diensten en het gebruik voor belaste prestaties. Te denken valt aan de volgende gevallen:

  • De ondernemer gebruikt de aan hem geleverde goederen en verrichte diensten niet (bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal, leegstand, enz.)
  • De ondernemer gebruikt de aan hem geleverde goederen en verrichte diensten voor handelingen waarvoor hij, handelend in het kader van zijn onderneming en om bedrijfseconomische redenen, geen vergoeding vraagt (bijvoorbeeld bij de verstrekking van geschenkartikelen in het kader van reclame-acties)
  • De ondernemer gebruikt de aan hem geleverde goederen en verrichte diensten voor handelingen die buiten de werkingssfeer van de btw vallen (bijvoorbeeld bij de uitgifte van aandelen en bij het verrichten van verboden handelingen)

In al deze gevallen is het de vraag of, en zo ja in welke mate, onder de nieuwe wetgeving de voorbelasting die op de geleverde goederen en verrichte diensten betrekking heeft, voor aftrek in aanmerking komt.

Aanvullende informatie

Mr. Stan T.M. Beelen (1955) studeerde bedrijfs- en sociaal-economisch recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna doorliep hij in Leiden de inspecteursopleiding (invoerrechten en accijnzen/omzetbelasting). Na enkele jaren gewerkt te hebben als (adj.)inspecteur op verschillende inspecties, werd hij belastingadviseur. Sinds 1989 is hij partner bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs. Stan Beelen is raadsheer plv. in het Gerechtshof 's-Gravenhage. Als auteur werkt hij mee aan de Cursus Belastingrecht en de Btw Brief.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Druk:
1
ISBN:
9789013076240
Verschijningsdatum:
20-05-2010
Verschijningsvorm:
Boek
Editie:
deel 134
Aantal pagina's:
400
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 75,94
€ 80,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie