Wolters Kluwer Home
Resultaten
78
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Module Wmo (UA)
  Vanaf
  € 1251,25
 • Redacteur: mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Stijn van Cleef

  Of u nu werkt als professioneel jurist, als beleidsmedewerker, als adviseur of in een andere functie, u wilt klanten en collega’s zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de informatie waarover u beschikt. Met de Module WMO werkt u altijd met informatie die up-to-date is. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot praktijkinformatie, artikelsgewijs commentaar en jurisprudentie. Alle documenten zijn aan elkaar gelinkt, zodat u snel uw informatie vindt. De Module WMO behandelt het volledige werkterrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Behalve de Wmo is ook het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid, de Modelverordening WMO Vereniging Nederlandse Gemeenten en enkele andere van belang zijnde wet- en regelgeving opgenomen en voorzien van commentaar.
 • Module Zorg en Ziektekosten (UA)
  Vanaf
  € 1897,50
 • Auteur: mr. Christine Beerepoot, mr. drs. Job Paulus

  Of u nu werkt als professioneel jurist, als beleidsmedewerker, als adviseur of in een andere functie, u wilt klanten en collega’s zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarbij bent u voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de informatie waarover u beschikt. Met de Module Zorg en ziektekosten werkt u altijd met informatie die up-to-date is. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot praktijkinformatie, artikelsgewijs commentaar en jurisprudentie. Alle documenten zijn aan elkaar gelinkt, zodat u snel uw informatie vindt. De Module Zorg en ziektekosten behandelt het volledige werkterrein van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de zorgtoeslag (Wzt) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
 • Ruzieboedels
  € 1295,00
 • Dhr. Mr. K.A. Boshouwers, Dhr. Prof.mr. A.H.N. Stollenwerck

  Kent u de geschillen bij de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap en van een nalatenschap? Zorg dat ú bij verdelingen zicht houdt op de onderliggende juridische problematiek, de juiste rechtsvragen analyseert en een oplossing kunt bieden.
 • Sociaal Zakboek
  € 1726,75
 • Auteur: mr. C.J. van den Berg, mr. Erik Boersma

  Op heldere wijze worden de sociale verzekeringswetten, de sociale voorzieningen en het arbeidsrecht belicht.
 • Wet op de Expertisecentra (UA)
  Vanaf
  € 1737,50
 • Auteur: mr. R. Brussee

  Voor het speciaal onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs zijn de wetgeving en de uitvoeringsvoorschriften opgenomen in één uitgave die zowel op cd-rom als online te raadplegen is.
 • WVO wet- en regelgeving
  Vanaf
  € 1710,00
 • De uitgave WVO Wet- en Regelgeving online bevat de wet- en regelgeving (exclusief de rechtspositie) met eventuele toelichtingen voor het voortgezet onderwijs alsmede aanverwante wetgeving.

Veelgestelde vragen