Wolters Kluwer Home
Resultaten
24
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • AMplus
 • Auteur: Hans van Aalderen, Jan Aikens

  AMplus (voorheen Het Verzekeringsblad) biedt u de achtergronden bij het nieuws in de vorm van reportages, interviews, analyses, feiten, meningen en visies.
 • AssurantieMagazine
 • Auteur: P.J. Heide

  Het grootste blad voor de verzekeringsbranche, gratis voor vakgenoten! AssurantieMagazine is al ruim 30 jaar het meest toonaangevende vakblad voor de verzekeringsbranche.
 • Belastingblad
 • mr. P. de Bruin, mr. J.P. Kruimel en mr. J.A. Monsma

  De belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is enorm in omvang en belang toegenomen. Daarnaast zijn de waardebepaling en waardevaststelling door gemeenten ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) van toenemend belang. Dit blad geeft actuele en gerichte informatie voor allen die met deze materie te maken krijgen. De ontwikkelingen worden in een zo breed mogelijk perspectief weergegeven, zoals jurisprudentie, wetgeving, circulaires, kamervragen en beschouwingen.
 • Management Executive
  € 49,79
  Nu voor
  € 99,18
 • Hoe komt u als organisatieadviseur of manager aan uw vakinformatie? Management Executive maakt het u makkelijk. Een managementtijdschrift met een online database.
  Jaarabonnement: Van € 198,35 voor € 99,18. Nu met 50% korting het eerste jaar!
 • prof.mr. J.W. Fokkens, mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense

  In de deeleditie NJ Strafzaken worden alleen de strafrechtelijke uitspraken uit de NJ gepubliceerd.
  NIEUW: inclusief noot of redactionele aantekening bij alle uitspraken!
 • NJB Special Gaswinning Groningen
  € 7,85
 • Aflevering 26 (3 juli 2015) van het Nederlands Juristenblad is een themanummer over de gaswinning en de daaruit voortkomende aardbevingsproblematiek in Groningen. Het blad bevat bijdragen van zes hoogleraren van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • NJF Special Inzagerecht
  € 37,50
 • Mr. J.R. Sijmonsma, mr. W.J. Noordhuizen (gast-)redacteuren

  In deze NJF-special vindt u 38 uitspraken over het inzagerecht. Met onder meer de onderwerpen fishing expeditions, procesrechtelijke aspecten, exhibitieplicht, substantiëringsplicht, stelplicht en het spoedeisend belang. De uitspraken zijn voorzien van een essentie, samenvatting, wetsartikelverwijzingen en trefwoorden.
 • NJF Special Matiging van boete
  € 33,00
 • mr. R.J.Q. Klomp en mr. H.N. Schelhaas (gast-)redacteuren

  Voor advocaten is het moeilijk vooraf in te schatten wanneer een boete wordt gematigd (art. 6:94 BW). In deze NJF special zijn 37 uitspraken over matiging bijeengebracht. Met deze bundeling worden een aantal algemene lijnen in uitspraken van rechters blootgelegd.
 • Pensioen Magazine
 • Hoofdredactie: prof. dr. Gerry Dietvorst, Eindredacteur: A.S.G. Kamminga

  Pensioen Magazine biedt iedereen die beroepsmatig betrokken is bij pensioen- en andere toekomstvoorzieningen, over de volle breedte zowel praktische als beleidsmatige informatie, en beoogt tevens bij te dragen aan het maatschappelijk debat over pensioenaangelegenheden.
 • PensioenAdvies
  Vanaf
  € 24,75
 • Redactieraad: E. Bouwhuis, P.J. Geurtsen

  U wilt toch ook weten wat er speelt binnen uw vakgebied? Pensioen Advies geeft u dat inzicht! PensioenAdvies is een onafhankelijk vakblad voor de adviespraktijk. Alles wat voor de pensioenadviseur van belang is op het gebied van verzorgings- en spaarvoorzieningen vanuit fiscaal, sociaal civiel-rechtelijk, actuarieel, verzekeringstechnisch en commercieel oogpunt komt in deze uitgave aan de orde.
 • PS Documenta
 • Het tijdschrift PS Documenta biedt u achtergrondinformatie over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en arbeidsrecht.

Veelgestelde vragen