Wolters Kluwer Home
Resultaten
675
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Dhr. Mr. Y.P. Kamminga

  Bij het aangaan van langlopende contractuele business relaties ligt de focus bij samen waarde creëren. In veel duurrelaties ontstaan echter vroeg of laat verschillen van mening die als ze escaleren vaak leiden tot tegenvallende resultaten, verzuurde verhoudingen, en niet zelden tot een definitieve breuk. Sommige cijfers zeggen dat 70 procent van partnerships en strategische allianties mislopen door dit soort conflicten en er zo soms enorme investeringen verloren gaan. Dat kan men voorkomen door op verschillen van inzicht voorbereid te zijn via slim conflictmanagement beleid. Er zijn slimme systemen die zich bewezen hebben in de praktijk en contractuele verhoudingen beter bestand maken tegen conflict.

 • Dhr. Mr. Y.P. Kamminga

  Contracten zijn vaak vooral gericht op rechten en plichten zoals het toedelen van risico's en verantwoordelijkheden. Het versterken van de samenwerking vindt men er zelden als doel in benoemd. Wat blijkt is dat overeenkomsten die juist wel specifiek aandacht besteden aan de samenwerking tot meer vertrouwen, en tot een betere samenwerking en betere resultaten leiden.

  U leert: op basis van onderzoek van Peter Kamminga naar duizenden contracten in de praktijk de lessons learned over wat contracten effectieve samenwerkingsinstrumenten maakt en hoe zulke contracten het beste vorm te geven. 

 • Dhr. Mr. Y.P. Kamminga

  De bouwwereld is in vele opzichten uniek. De projecten zijn vaak complex en in vele opzichten uitdagend. Soms leidt dat tot flinke (financiële) tegenvallers, vertraging of andere problemen. Ondanks technische kennis, goede wil en overleg komt men daar niet altijd zelf uit, lopen kosten en frustraties op, en verharden de verhoudingen. Mediation kan dan werken mits het toegespitst is op de unieke bouw setting.          

  Tijdens deze masterclass leert u:

  • Welke mogelijkheden mediation u biedt
  • Beoordelen wanneer mediation een geschikt medium is in een bouwzaak
  • Hoe u de kans van slagen van een mediation zo groot mogelijk kan maken
  • Bepalen welk type mediationproces en welke kennis en vaardigheden het best passen
  • Hoe de meest geschikte mediator te selecteren
  • Zelf grip te krijgen en te houden op het proces
  • Hoe u uzelf en uw team optimaal kunt voorbereiden
 • Redacteur: prof. mr. Constantijn Kelk, prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt

  Deze verzameling voordrachten, van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, bevat actuele onderwerpen op het grensvlak van psychiatrie, psychologie en (straf)recht. Het Gezelschap draagt bij aan de discussie over de verhouding tussen deze vakgebieden. U krijgt een overzicht van de ontwikkelingen in gedragskunde en strafrecht en de raakvlakken van beide, en inzicht in actuele vraagstukken.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Algemene Voorwaarden
  € 47,50
 • deel B55

  Auteur: prof. mr. Jaap Hijma

  In het rechtsverkeer wordt veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. De wens een dreigende benadering van wederpartijen te beteugelen, heeft ertoe geleid dat in het Burgerlijk Wetboek een uitvoerige regeling betreffende algemene voorwaarden is opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling 6.5.3, art. 6:231-247 BW) staat in deze monografie centraal. Bovendien wordt ingegaan op een aantal meer algemene leerstukken, die de materie mede beheersen: totstandkoming (met inbegrip van de `battle of forms'), uitleg, vernietiging en haar gevolgen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

Veelgestelde vragen