Wolters Kluwer Home
Resultaten
694
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Gezondheidsstrafrecht
  € 45,00
 • Gezondheidsstrafrecht geeft een uitgebreide beschrijving van de raakvlakken tussen gezondheidszorg en strafrecht. De auteur schetst algemene gezondheidsrechtelijke regelingen, bijvoorbeeld die waarin het toezicht op de gezondheidszorg wordt geregeld, bestuurlijke handhaving van volksgezondheidswetgeving, en het functioneren van de individuele hulpverlener.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Auteur: prof. mr. Siewert Lindenbergh, prof. mr. Gerrit van Maanen

  Het EVRM en de rechtspraak van het EHRM bieden verschillende concrete aanknopingspunten voor de beslechting van vermogensrechtelijke geschillen. Zo heeft de overheid op grond van art. 2 en 8 EVRM de plicht om, door middel van een effectief stelsel van regelgeving, het leven en de gezondheid van de burgers te beschermen. En zo vraagt art. 6 EVRM om access to justice, wat in sommige gevallen een beroep op verjaring in de weg staat.
 • Erfpacht en opstal
  € 25,25
 • Auteur: prof. mr. Jitske de Jong, prof. mr. Hendrik Ploeger

  Het grootste deel van deze monografie handelt over de erfpacht; na de eigendom waarschijnlijk het meest omvattende genotsrecht met betrekking tot onroerende zaken.
 • De dagvaarding in strafzaken
  € 49,00
 • Auteur: prof. mr. Jan Reijntjes

  In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte zich heeft te verdedigen; zij maakt uit waar het geding over zal gaan. Zij geeft de rechter houvast en biedt de verdachte bescherming.
 • Redacteur: mr. Chris Beuze, mr. Michel Jurgens

  Het financiële toezichtrecht kent groot belang toe aan een beheersbare en integere bedrijfsvoering door financiële ondernemingen en trustkantoren. De compliancefunctie en de compliance officer vervullen daarbij een belangrijke rol. In deze bundel gaan diverse auteurs in op deze rol. Deze auteurs belichten de compliancefunctie en de compliance officer vanuit verschillende invalshoeken: het financieel toezichtrecht, het civiele-, bestuurs- en strafrecht. De auteurs zijn werkzaam bij de rechterlijke macht, de advocatuur, de compliancepraktijk en de AFM.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • deel B18

  Auteur: prof. dr. Emile Luijten

  Deze monografie beoogt een algemene inleiding te geven tot ons huidige erfrecht zoals dat op 1 januari 2003 gestalte heeft gekregen in Boek 4 BW, na een lange periode van voorbereiding. Het boekje geeft, na een schets van de tot dat doel verrichte langdurige parlementaire arbeid, een beeld van de daarin, vergeleken met het tot dan geldende recht, opgenomen nova, een overzicht van de regeling van het erfrecht bij versterf en een beschouwing over het overgangsrecht. Rechtspraak over deze onderwerpen is vermeld en soms besproken.
 • Auteur: prof. dr. K. Boele-Woelki

  Het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs-en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)...
  KLUWER BOEKENSALE: Nu in prijs verlaagd!

Veelgestelde vragen