Wolters Kluwer Home
Resultaten
674
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Balanslezen voor het notariaat
  € 44,00
 • deel 82

  Auteur: mr. drs. P.R. de Geus, C. Klumper Ra CPA MBA

  Elke (kandidaat-) notaris krijgt met cijfers te maken. Neem bijvoorbeeld een oprichting van een besloten vennootschap, een bedrijfsopvolging, of een verdeling van een huwelijksgemeenschap.
 • deel 16

  Auteur: prof. mr. Adriaan Dorresteijn, prof. mr. Jan Bernd Huizink

  De autonomie van het bestuur - in het bijzonder van een joint venture of een dochtermaatschappij - is opnieuw in de belangstelling komen te staan naar aanleiding van de Cancun-beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2014. De auteurs gaan onder andere in op de preciese essentie van de institutionele opvatting, en de vraag of de Cancun-beschikking een nieuw licht werpt op het door het bestuur van een joint venture of dochtermaatschappij in acht te nemen vennootschapsbelang.
 • Bitcoins
  € 28,01
 • deel 17

  Auteur: prof. dr. Redmar Wolf

  Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten. Deze bundel bevat aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie. Een praktisch beginpunt voor hen die het fenomeen bitcoin nader willen verkennen.

 • Basisarresten
  € 34,00
 • In deze bundel zijn de honderd basisarresten verzameld die standaard door juridische studenten aan een HBO- of universitaire opleiding worden gebruikt.
 • Dienend sociaal recht?
  € 26,00
 • Auteur: prof. mr. Irene Asscher-Vonk

  In deze afscheidsrede van prof.mr. I.P. Asscher-Vonk, hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, staat de vraag centraal of het doel, de rechtsgrond, van sociaal recht aan het veranderen is.
 • deel B18

  Auteur: prof. dr. Emile Luijten

  Deze monografie beoogt een algemene inleiding te geven tot ons huidige erfrecht zoals dat op 1 januari 2003 gestalte heeft gekregen in Boek 4 BW, na een lange periode van voorbereiding. Het boekje geeft, na een schets van de tot dat doel verrichte langdurige parlementaire arbeid, een beeld van de daarin, vergeleken met het tot dan geldende recht, opgenomen nova, een overzicht van de regeling van het erfrecht bij versterf en een beschouwing over het overgangsrecht. Rechtspraak over deze onderwerpen is vermeld en soms besproken.
 • Schenking en gift
  € 44,95
 • deel B82

  Auteur: prof. mr. Freek Schols

  Op 1 januari 2003 maakte de 11e titel 'Van schenkingen' van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek plaats voor de nieuwe titel 3 'Schenking' in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In dit boek is niet alleen aandacht voor deze titel, maar ook voor aanverwante aspecten, waarbij gedacht kan worden aan het erfrecht , het huwelijksvermogensrecht, het faillissementsrecht, het personen- en familierecht en aan het fiscale recht.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Het nieuwe notariskantoor
  € 32,00
 • deel 147
  Dit boek biedt een verslag van het 46e Landelijk Notarieel Studentencongres (LNSC), dat plaatsvond op dinsdag 12 april 2011 in de Pieterskerk te Leiden. De titel van deze uitgave, "Het nieuwe notariskantoor", was tevens het thema van het congres.
 • Register van de vennootschap
  Vanaf
  € 20,95
 • Losbladige editie - losse inhoud

  Een register van aandeelhouders moet worden gehouden door de directie van elke BV die aandelen op naam heeft. Met Register van de vennootschap kunt u op efficiënte wijze voldoen aan deze wettelijke verplichting.

  Het Register van de Vennootschap is verkrijgbaar als boek of als losbladige editie.

 • Kringgedachten
  € 20,00
 • Redacteur: mr. dr. Ebby Hofstee, prof. mr. Oswald Jansen

  Het 25-jarig bestaan van de Kring Corstens is de aanleiding om Geert Corstens op bijzondere wijze in de vorm van dit boek te bedanken voor alles wat hij voor zijn promoti heeft betekend. Kringgedachten is een samenstel van bijdragen dat de brede belangstelling van Geert goed illustreert: materieel strafrecht, boeterecht, strafprocesrecht, financieel en economisch strafrecht, penitentiair recht en Europees, supranationaal en internationaal strafrecht.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Jurisprudentie Internetrecht
  € 35,00
 • Auteur: dr.mr. Tina van der Linden-Smith, prof. mr. Arno Lodder

  Internetrecht bestaat! Deze vierde druk is innovatief opgezet. De jurisprudentie is geordend aan de hand van 15 hoofdthema’s zoals ‘Machteloosheid nationale overheden’, ‘Vrijheid van meningsuiting’, ‘Social media’, ‘Cybercrime’ en ‘Einde dienstverband en uitkeringen’ en daarbinnen in maar liefst 45 subthema’s.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen