Wolters Kluwer Home
 • Zakboeken politie
 • In de zakboeken van Hoekendijk vindt de hulpofficier, de opsporingsambtenaar en de politieman/-vrouw de meest actuele, complete informatie, helder geschreven voor de dagelijkse praktijk. De zakboeken politie verschijnen jaarlijks. Advocaten, officieren van justitie en rechters gebruiken de zakboeken veelvuldig.

  Het Zakboek Strafrecht voor de Politie en het Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier zijn ook online verkrijgbaar en worden maandelijks bijgewerkt! Het zakboek Pv en Bewijsrecht (medeauteur Van Dartel) verschijnt vooralsnog elke twee jaar.

   

  Zakboeken Strafvordering, Strafrecht en Proces-verbaal en Bewijsrecht
  Deze helder geschreven zakboeken bevatten de meest actuele en complete informatie. Het Wetboek van strafrecht en het Wetboek van strafvordering zijn handig ontsloten en de dwangmiddelen zijn in tabellen samengevat. In de voetnoten wordt verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur. Door de verwerking van jurisprudentie worden honderden dagelijks voorkomende praktijkvragen besproken en beantwoord. Waar nodig staan tips voor het onderzoek en het proces-verbaal. In de Zakboeken strafvordering zijn stappenschema’s met de beslagbevoegdheden en doorzoeken ter inbeslagneming opgenomen.

  Het zakboek Strafrecht voor de Politie is nu nog meer gericht op de hulpofficier van justitie, operationeel experts, selectiefunctionarissen, zaakscoördinatoren, goedkeurders, beoordelaars, enz. en dus ook zeer geschikt voor de aanpak van veel voorkomende criminaliteit (VVC) en de ZSM-werkomgeving. U vindt veel tips voor het opsporingsonderzoek, het proces-verbaal, beoordelaars van dat proces-verbaal en het maken van een tenlastelegging. Het opvolgen van deze tips zal niet alleen de kwaliteit van werken verbeteren maar ook tijdwinst opleveren in het vervolg van de keten: minder aanhoudingen op zitting en minder vrijspraken. Dat is heel goed ook voor het slachtoffer. Aanbevolen dus voor het recent opgestarte kwaliteitsproject OM-Politie.

   

  Zakboeken Wetteksten
  In het Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier en in het Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon Opsporingsambtenaar zijn de relevante rechtsregels uit de meest gehanteerde (formele) regelingen verwerkt. De titels zijn actueel en compleet, gericht op de dagelijkse praktijk en/of studie. De zakboeken bevatten registers op trefwoorden en verwijzingen naar de overige zakboeken.

   

  Verschil
  Wél opgenomen in Wetteksten Opsporingsambtenaar en niet in Hulpofficier: Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar, RVV, Wet milieubeheer en de Boswet.
  Wél opgenomen in Wetteksten Hulpofficier en niet in Opsporingsambtenaar: Wet nationale Ombudsman, Regeling HulpOvJ's, Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding, Uitleveringswet, Overleveringswet, Wet militaire strafrechtspraak, Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik, Aanwijzing technisch onderzoek / deskundigenonderzoek.

   

  Gratis nieuwsbrief: Inzicht in politierecht
  Inzicht in politierecht informeert u iedere twee weken gratis over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het politierecht. Meld u aan voor de nieuwsbrief!

  In de nieuwsbrief staan de laatste updates van de 'Zakboeken politie' van mr. M.G.M. Hoekendijk en R.T.J. van Dartel, de nieuwste wetgeving en jurisprudentie, belangrijke wetsvoorstellen waarvan inwerkingtreding binnen een jaar verwacht wordt, recent verschenen vakliteratuur en persberichten.

Zakboeken politie
Resultaten
 
6
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

Veelgestelde vragen