Wolters Kluwer Home
 • ZIFO-reeks
 • In deze reeks verschijnen publicaties die de neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ZIFO. Het ZIFO is een wetenschappelijk platform voor onderzoekers, talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde juristen werkzaam in de rechtspraktijk en het bedrijfsleven. Doel is om actuele, voor de rechtspraktijk relevante onderwerpen te behandelen op het terrein van het financiële recht en het ondernemingsrecht, in het bijzonder die (nog) niet in wetgeving zijn vervat of waarvoor wetgeving of wetswijziging in voorbereiding is. Hierbij stelt ZIFO de maatschappelijke rol van het recht centraal, maar ook de vraag in welke richting het recht zich zou moeten ontwikkelen.
ZIFO-reeks
Resultaten
 
18
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • deel 16

  Auteur: prof. mr. Adriaan Dorresteijn, prof. mr. Jan Bernd Huizink

  De autonomie van het bestuur - in het bijzonder van een joint venture of een dochtermaatschappij - is opnieuw in de belangstelling komen te staan naar aanleiding van de Cancun-beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2014. De auteurs gaan onder andere in op de preciese essentie van de institutionele opvatting, en de vraag of de Cancun-beschikking een nieuw licht werpt op het door het bestuur van een joint venture of dochtermaatschappij in acht te nemen vennootschapsbelang.
 • Bitcoins
  € 28,01
 • deel 17

  Auteur: prof. dr. Redmar Wolf

  Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten. Deze bundel bevat aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie. Een praktisch beginpunt voor hen die het fenomeen bitcoin nader willen verkennen.

 • deel 18

  Redacteur: Prof.mr. Frank Pötgens, dr. Jeroen van Strien

  Door het wetsvoorstel “Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen” worden overheidsondernemingen per 1 januari 2016 in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken. Deze bundel bevat bijdragen die de wet vanuit diverse invalshoeken benaderen.
 • Het concern van 2020
  € 30,50
 • deel 14

  Auteur: prof. mr. Jan Bernd Huizink

  In deze uitgave zijn de debatten weergegeven die op 12 juni 2014 op de VU hebben plaatsgevonden over het voorrecht van rechtspersoonlijkheid in concernverhoudingen.
 • Postmoderne rechtsvormen
  € 33,95
 • deel 8

  Auteur: prof. mr. Wino van Veen

  Waardevolle, op empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek gebaseerde analyses, inzichten en creatieve vondsten, die een bijdrage (kunnen) leveren aan een verdere modernisering en verbetering van het Ned. ondernemingsrecht.
 • deel 13

  Auteur: prof. mr. Jan Bernd Huizink, Prof.mr. Frank Pötgens

  In deze bundel hebben auteurs afkomstig uit het vennootschapsrecht, vermogensrecht, fiscaal recht, intellectueel eigendomsrecht en de rechtsgeschiedenis voor een op hun terrein gelegen onderwerp de rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen zo ver mogelijk geconcretiseerd. Het resultaat is zonder meer verrassend.
 • Reporting, controle en toezicht
  € 29,50
 • deel 19

  Redacteur: prof. mr. Geert Raaijmakers, prof. mr. A.F. Verdam

  Op 18 juni 2015 organiseerde ZIFO het congres "Reporting, controle en toezicht". In deze bundel staan de voordrachten die tijdens het congres zijn gehouden, aangevuld met een discussieverslag daarover.
 • deel 12

  Auteur: prof.mr.dr. Jaap Bellingwout, mr. Jan Gooijer

  De beschouwingen in dit boek zijn de niet uit nader uitgewerkte bijdragen aan de op 7 november 2013 door het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) georganiseerde debatmiddag over de substance-eisen die worden gesteld aan in Nederland gevestigde tussenhoudster- en tophoudstervennootschappen. De gebundelde bijdragen zijn van belang bij de verdere wetenschappelijke beschouwing van de substance-problematiek en zijn interessant voor de fiscale praktijk.
 • Wie is de aandeelhouder?
  € 33,95
 • deel 3

  Redacteur: prof. mr. Jan Bernd Huizink

  Bijdragen over de Initiatiefnota "Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen" en het consultatiedocument van de EC over Legislation on Legal certainty of securities holding and dispositions.

Veelgestelde vragen