Wolters Kluwer Home
  • Staat en Recht (SteR)
  • STeR-serie is de publicatiereeks van het Centrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen het Centrum voor Staat en Recht vindt bestudering plaats van het staatsrecht, het bestuurs(proces)recht, het straf(proces)recht, het internationaal en Europees recht, de historische achtergronden en de ethische grondslagen van bovengenoemde rechtsgebieden, en rechtssociologisch onderzoek op dit terrein. De onderzoekers van dit centrum werken samen in de onderzoeksprogramma's: •Rechtspleging •Grondslagen van het publiekrecht •Migratierecht De in de serie verschenen delen zijn: Rechtsgevolgen van de toetsing van wetgeving 9789013077834 Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland, Noorwegen en Zweden 9789013083071 Constitutionele normen en decentralisatie 9789013090352 Overheid, recht en religie 9789013091410 In voorbereiding zijn de titels: Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief (eind mei) 9789013090420 Morren in de marge van de rechtspraak (najaar 2011) 9789013092073 Omgangsvormen tussen politici en rechters (najaar 2011) 9789013093391
Staat en Recht (SteR)
Resultaten
 
18
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

  • Auteur: mr. Arno Overmars

    Dit boek gaat over twee instrumenten van zelfregulering bij de werking van de Studentenrichtlijn in vijf Europese lidstaten. Allereerst het convenant ter versnelling van de procedure voor de verlening van verblijfsvergunningen voor internationale studenten. Daarnaast de gedragscode betreffende de kwaliteitseisen voor de toelating van internationale studenten, de ontvangende onderwijsinstelling en het aangeboden hoger onderwijs. De resultaten zijn vergeleken met twee lidstaten die alleen overheidsregulering kennen.
  • Redacteur: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, mr. dr. Hans den Tonkelaar

    Deze bundel gaat over de vraag hoe de rechter recht vindt. De methoden van rechtsvinding die de rechter hanteert om een hem voorgelegd probleem op te lossen en de verantwoording daarvan in de motivering staan centraal.

Veelgestelde vragen