Wolters Kluwer Home
 • Staat en Recht (SteR)
 • Deze serie is de publicatiereeks van het Centrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen het Centrum voor Staat en Recht vindt bestudering plaats van het staatsrecht, het bestuurs(proces)recht, het straf(proces)recht, het internationaal en Europees recht, de historische achtergronden en de ethische grondslagen van bovengenoemde rechtsgebieden, en rechtssociologisch onderzoek op dit terrein. De onderzoekers van dit centrum werken samen in de onderzoeksprogramma's: Rechtspleging, Grondslagen van het publiekrecht en Migratierecht.
Staat en Recht (SteR)
Resultaten
 
26
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Auteur: mr. Arno Overmars

  Dit boek gaat over twee instrumenten van zelfregulering bij de werking van de Studentenrichtlijn in vijf Europese lidstaten. Allereerst het convenant ter versnelling van de procedure voor de verlening van verblijfsvergunningen voor internationale studenten. Daarnaast de gedragscode betreffende de kwaliteitseisen voor de toelating van internationale studenten, de ontvangende onderwijsinstelling en het aangeboden hoger onderwijs. De resultaten zijn vergeleken met twee lidstaten die alleen overheidsregulering kennen.
 • Expropriation Law in Europe
  € 72,00
 • Redacteur: prof. mr. Jacques Sluysmans, Stijn Verbist

  In this book, the editors present the first comparative overview of expropriation law in Europe covering 15 different jurisdictions. For many of the countries represented, this book is the first English-language description of their national expropriation law. This survey provides a lot of information for all practitioners in the field of expropriation of land.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: mr. dr. Masha Fedorova, Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen

  Hoe moeten autoriteiten omgaan met cannabisteelt voor de bevoorrading van coffeeshops of bijvoorbeeld ‘Cannabis Social Clubs’? Dit boek onderzoekt of het internationale recht ruimte laat voor het reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik. Het onderzoekt vooral hoe initiatieven zich verhouden tot internationaal recht. De opvattingen van internationale toezichtsorganen en een overzicht van gemeentelijke en buitenlandse initiatieven zijn opgenomen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

Veelgestelde vragen