Wolters Kluwer Home
 • Serie Onderneming en Recht
 • De uitgaven in deze serie Onderneming & Recht zijn handboeken op het terrein van Insolventierecht, Financiering en Zekerheden en Bank- en effectenrecht. Zowel wetenschap als praktijk staan centraal. De serie is ontstaan tezamen met de oprichting van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht in Nijmegen.
Serie Onderneming en Recht
Resultaten
 
42
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Auteur: Jhr. prof. mr Victor de Serière

  Deze oratie behandelt de civielrechtelijke aspecten van overheidsinterventies in de financiële sector. De financiële crises die deze sector de afgelopen jaren hebben geteisterd, heeft een aantal lacunes in de Nederlandse prudentiële toezichtwetgeving aan het licht gebracht. Om die reden is in oktober 2011 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waarbij het instrumentarium voor overheidsingrijpen aanmerkelijk is verbeterd en uitgebreid, en waarin een aantal aanbevelingen van de Commissie De Wit is overgenomen.
 • De faillissementspauliana
  € 81,75
 • Auteur: mr. Robbert-Jan van der Weijden

  In deze uitgave legt Van der Weijden de fundamenten van de huidige faillissementspauliana bloot en verdedigt hij dat bepaalde maatschappelijke en juridische ontwikkelingen dwingen om deze figuur op onderdelen ingrijpend te herzien.
 • De kredietcrisis
  € 97,50
 • CoordinerendRedacteur: Prof.mr.drs. Christel Grundmann-van de Krol

  Opstellenbundel over de oorzaken en consequenties van de kredietcrisis en het veranderende toezicht op de bancaire wereld, de aanpassingen van financiële regelgeving en de rol van de private en overheidsaandeelhouder binnen de vennootschap.
 • Effecten en vermogensrecht
  € 102,50
 • CoordinerendRedacteur: prof. mr. Steven Bartels, mr.dr.ing. Ronald Verdaas

  Verslag wordt gedaan van onderzoek naar een aantal recente en voor het effectenrecht relevante ontwikkelingen op het terrein van het vermogensrecht. Naast praktische aanbevelingen worden zinvolle voorstellen gedaan voor wetgeving en verder onderzoek.
 • Handboek beleggingsondernemingen
  € 160,00
 • CoordinerendRedacteur: prof. mr. Danny Busch, Prof.mr.drs. Christel Grundmann-van de Krol

  Dit handboek biedt een overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. Het richt zich niet alleen op praktijkjuristen, maar ook op wetenschappers en gevorderde studenten

Veelgestelde vragen