Wolters Kluwer Home
 • Serie Onderneming en Recht
 • De uitgaven in deze serie Onderneming & Recht zijn handboeken op het terrein van Insolventierecht, Financiering en Zekerheden en Bank- en effectenrecht. Zowel wetenschap als praktijk staan centraal. De serie is ontstaan tezamen met de oprichting van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht in Nijmegen.
Serie Onderneming en Recht
Resultaten
 
45
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Auteur: Jhr. prof. mr Victor de Serière

  Deze oratie behandelt de civielrechtelijke aspecten van overheidsinterventies in de financiële sector. De financiële crises die deze sector de afgelopen jaren hebben geteisterd, heeft een aantal lacunes in de Nederlandse prudentiële toezichtwetgeving aan het licht gebracht. Om die reden is in oktober 2011 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waarbij het instrumentarium voor overheidsingrijpen aanmerkelijk is verbeterd en uitgebreid, en waarin een aantal aanbevelingen van de Commissie De Wit is overgenomen.
 • Bancaire zekerheid
  € 99,50
 • CoordinerendRedacteur: M Koopmans

  Dit deel in de Serie Onderneming en Recht is gewijd aan "Bancaire zekerheid" en verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van mr. J.H.S.G.K. (Jos) Timmermans per 1 september 2010 van de bancaire praktijk. Het boek bevat 17 opstellen waarin vanuit wetenschappelijke en praktische optiek uiteenlopende onderwerpen worden besproken die fundamenteel zijn voor de bancaire praktijk en die een grote actualiteitswaarde hebben.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Credits Claims
  € 44,50
 • Auteur: prof.mr.drs. Frits-Joost Beekhoven van den Boezem

  De vraag hoe de onlangs gewijzigde Richtlijn Financiëlezekerheidsovereenkomsten (Richtlijn 2009/44/EG) in het Burgerlijk Wetboek moet worden geïmplementeerd, staat in dit boek centraal.
 • De eenzijdige rechtshandeling
  € 87,50
 • Auteur: mr. Charlotte Spierings

  Deze dissertatie van Spierings draagt bij aan academische discussies en is een handleiding voor de rechtspraktijk. Haar studie toont de verscheidenheid aan visies op de eenzijdige rechtshandeling in Nederland en omringende landen, maar ook dat bepaalde juridische uitgangspunten in de onderzochte stelsels overeenkomen.

 • De faillissementspauliana
  € 83,50
 • Auteur: mr. Robbert-Jan van der Weijden

  In deze uitgave legt Van der Weijden de fundamenten van de huidige faillissementspauliana bloot en verdedigt hij dat bepaalde maatschappelijke en juridische ontwikkelingen dwingen om deze figuur op onderdelen ingrijpend te herzien.
 • De kredietcrisis
  € 99,50
 • CoordinerendRedacteur: Prof.mr.drs. Christel Grundmann-van de Krol

  Opstellenbundel over de oorzaken en consequenties van de kredietcrisis en het veranderende toezicht op de bancaire wereld, de aanpassingen van financiële regelgeving en de rol van de private en overheidsaandeelhouder binnen de vennootschap.
 • Effecten en vermogensrecht
  € 104,49
 • CoordinerendRedacteur: prof. mr. Steven Bartels, mr.dr.ing. Ronald Verdaas

  Verslag wordt gedaan van onderzoek naar een aantal recente en voor het effectenrecht relevante ontwikkelingen op het terrein van het vermogensrecht. Naast praktische aanbevelingen worden zinvolle voorstellen gedaan voor wetgeving en verder onderzoek.
 • Handboek beleggingsondernemingen
  € 163,51
 • CoordinerendRedacteur: prof. mr. Danny Busch, Prof.mr.drs. Christel Grundmann-van de Krol

  Dit handboek biedt een overzicht van een groot deel van de toezichtregels die van belang zijn voor beleggingsondernemingen. Het richt zich niet alleen op praktijkjuristen, maar ook op wetenschappers en gevorderde studenten

Veelgestelde vragen