Wolters Kluwer Home
 • Monografieën Privaatrecht
 • De deeltjes in de serie Monografieën BW vormen gezamenlijk een compleet en samenhangend commentaar op het burgerlijk recht zoals dat vormgegeven is in de Boeken 1,2 3, 4, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. De Serie Monografieën Privaatrecht vult deze serie aan met onderwerpen die niet strikt in het Burgerlijk Wetboek geregeld hoeven te zijn maar wel een privaatrechtelijke grondslag hebben.

  Studiepockets Privaatrecht
  De delen die als Monografie Privaatrecht gaan verschijnen, verschenen eerder in het kader van de serie Studiepockets Privaatrecht. Monografieën Privaatrecht vervangt deze serie.

Monografieën Privaatrecht
Resultaten
 
14
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Huwelijksvermogensrecht
  € 56,00
 • Auteur: prof. mr. Martin Jan van Mourik

  In de twaalfde druk van deze monografie werd nadrukkelijk stilgestaan bij de rechtsontwikkeling in het huwelijksvermogensrecht sinds de inwerkingtreding van de Wet tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen op 1 januari 2012.
 • Materieel beslagrecht
  € 56,00
 • Auteur: prof. mr. Toon van Mierlo, prof. mr. Hein Mijnssen

  Actuele 4de druk gewijd aan materieelrechtelijke gevolgen van civielrechtelijk beslag: materieelrechtelijke gevolgen van beslag in het algemeen, evenals dergelijke gevolgen, verbonden aan beslag op registergoederen, vorderingen en roerende zaken.
 • Onrechtmatige overheidsdaad
  € 62,00
 • Auteur: prof. mr. Roel de Lange, prof. mr. Gerrit van Maanen

  Met dit boekje wordt beoogd een overzicht te bieden van het terrein van de onrechtmatige overheidsdaad. Zoals de ondertitel aangeeft ligt het accent op de rechtsbescherming die de burgerlijke rechter - als restrechter - kan bieden.

Veelgestelde vragen