Wolters Kluwer Home
 • MESO focus
 • Een goede aanvulling op MESO magazine is de boekenserie MESO Focus. Met themagerichte boeken geeft MESO Focus een verdere vertaalslag naar de praktijk. Van financieel management tot onderwijskundige veranderingen.
MESO focus
Resultaten
 
18
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • De ring van Moebius
  € 38,00
 • deel 83

  Auteur: drs. H. Hammink, P. Leenheer

  Maatschappelijke en politieke discussie over de gewenste en vermeende kwaliteit van het onderwijs is van alle tijden. Wel variëren de dominante perspectieven van waaruit naar onderwijskwaliteit wordt gekeken. In de decennia achter ons was de verwachting dat de grotere autonomie van scholen en instellingen kwaliteitsverhogend zou werken.
 • Governance in de praktijk
  € 40,75
 • deel 69

  Auteur: P. Leenheer, G.E.A. van Luin

  In het onderwijs wordt al geruime tijd gediscussieerd over de vraag wat goed onderwijsbestuur - oftewel governance - is. In deze Meso Focus maakt Harm Klifman duidelijk dat die vraag geen speeltje van bestuurders en adviseurs is, maar iedereen raakt die bij het onderwijs betrokken is. Klifman onderzoekt de drie klassieke bestuursmodellen en gaat uitgebreid in op (de overgang naar) het raad van toezichtmodel, omdat dit model sterk in opkomst is. Hij bespreekt de consequenties voor het oude management en het oude bestuur in relatie tot die van het nieuwe bestuur en de nieuwe raad van toezicht
 • deel 79

  Auteur: J.P.G.T. van Dijck, P. Leenheer

  Veel van de recente publicaties over governance in het onderwijs gaan vooral in op juridische en organisatorische aspecten van toezichthouden, het wat van toezicht. Naar de mening van Hans van Dijck en Hartger Wassink, de auteurs van deze Meso focus blijft het hoe van toezichthouden vaak onderbelicht. Met deze publicatie willen zij vooral ingaan op de praktijk van het toezichthouden. Zij brengen de voetangels en -klemmen in kaart die zich aandienen als toezichthouders en bestuurders samen aan de slag zijn. Dan blijkt vaak dat heldere regels en structuren belangrijke voorwaarden zijn, maar dat voor een soepele en vruchtbare samenwerking meer nodig is. Over wat dat ‘meer’ is, gaat deze Meso focus.
 • Kwaliteit onderhouden
  € 38,00
 • deel 77

  Auteur: drs. Cees Horsman, P. Leenheer

  Kwaliteitszorg vormt inmiddels een vast onderwerp op de beleidsagenda van scholen voor voortgezet onderwijs. Desondanks schrikt menig school nog wanneer de Inspectie van het Onderwijs de leeropbrengsten als onvoldoende beoordeelt of nog erger, een opleiding van een school als (zeer) zwak bestempelt. Blijkbaar biedt de kwaliteitszorg van dergelijke scholen hen geen adequaat beeld van de eigen kwaliteit waardoor de negatieve kwalificatie onverwacht komt.
 • deel 78

  Auteur: drs. Marc Coenders MLD, drs. M.F. de Laat

  De laatste twintig jaar is het aantal (scholen)netwerken enorm gegroeid. Onderzoek naar het functioneren van netwerken heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. Dat is riskant. Weliswaar zijn netwerken op dit moment erg populair, maar als je niet goed nagaat waarom ze werken en in welke gevallen ze nuttig zijn, is de kans groot dat mensen tamelijk onverhoeds op het fenomeen uitgekeken raken en het allemaal niet veel meer dan de zoveelste hype blijkt te zijn geweest.
 • Vreemde ogen dwingen
  € 40,75
 • deel 60

  Kees Horsman en Paulien Langedijk (red.)

  Zelfevaluaties vormen het hart van elk kwaliteitszorgsysteem. Daarover is zo ongeveer iedereen het wel eens. Zelfevaluaties alleen bergen echter gevaren in zich. Zonder een zekere objectivering kunnen ze immers te rooskleurig of te mistroostig worden geïnterpreteerd. De uitkomsten van de zelfevaluaties behoeven daarom externe feedback. Ook dat is nauwelijks nog omstreden.

Veelgestelde vragen