Wolters Kluwer Home
  • Mastermonografieën staats- en bestuursrecht
  • De serie Mastermonografieën staats- en bestuursrecht vervangt de serie Studiepockets staats- en bestuursrecht. Alle nieuwe delen en herdrukken van de Studiepockets verschijnen vanaf heden in de serie Mastermonografiën staats- en bestuursrecht. De Mastermonografieën geven de lezer een kort overzicht van een onderwerp of domein binnen het staats- en bestuursrecht, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de stand van de rechtsontwikkeling (o.a. blijkend uit beleidsontwikkeling, wetgeving en jurisprudentie), de inhoud van relevante leerstukken (met name de juridische dogmatiek) en wetenschappelijke inzichten. De serie is bestemd voor al degenen die zich kort, maar ook wetenschappelijk verdiepend op een onderwerp willen oriënteren. De serie is specifiek bedoeld voor studenten in het masteronderwijs, maar ook voor afgestudeerden die hun kennis willen opfrissen of voor het eerst met de stof kennis willen maken. De boeken in de serie Mastermonografieën staats- en bestuursrecht worden geschreven in een heldere en toegankelijke stijl en kennen een logische opbouw van de structuur. Serie onder redactie van prof. mr. H.R.B.M. Kummeling, prof. mr. B.J. Schueler en prof. dr. W.J.M. Voermans. Neemt u een abonnement op deze serie, dan ontvangt u alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch en met 20% korting.
Mastermonografieën staats- en bestuursrecht
Resultaten
 
14
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

  • Auteur: prof. mr. F.H. van der Burg, prof. dr. W.J.M. Voermans

    Een verkenning van de verschillende dimensies van de wisselwerking tussen het Unierecht en het Nederlandse recht. Welke betekenis heeft het EU-recht binnen en voor de Nederlandse rechtsorde? Vanuit de positie van de burger, de wetgever, het bestuur en de rechter onderzoekt het boek welke vragen het Unierecht voor het Nederlandse recht oproepen.
    Verschijnt
    16 jul 2015

Veelgestelde vragen