Wolters Kluwer Home
 • Lexplicatie (Serie)
 • In Lexplicatie vindt u alle nationale wet- en regelgeving. Voor de juiste interpretatie van de wet zijn de teksten voorzien van toelichtende aantekeningen, die veelal ontleend zijn aan de parlementaire geschiedenis en aan rechterlijke uitspraken. Bovendien beschikt Lexplicatie over de historische wetteksten vanaf 1992 en de internationale regelingen die voor Nederland van belang zijn.
Lexplicatie (Serie)
Resultaten
 
86
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Algemene douanewet
  € 74,00
 • deel 6.14b

  Auteur: mr. Friso Wiarda

  In Algemene douanewet is het CDW opgenomen en de Toepassingsverordening. Daarna is opgenomen de Verordening met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (zonder bijlage), gevolgd door de basisverordening inzake douanevrijstellingen met de daarbij behorende oepassingsverordeningen en de Verordening betreffende de afschaffing van douaneformaliteiten bij intracommunautaire vluchten en zeereizen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Algemene wet bestuursrecht
  € 89,50
 • deel 3.43a

  Auteur: mr. Rob Antonis

  Dit Lexplicatiedeel bevat de Awb per 1 juli 2014. Alle artikelen in meer dan 1.500 pagina┬┤s zijn voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast zijn alle relevante onderdelen uit de parlementaire geschiedenis en de belangrijkste jurisprudentie per artikel verwerkt.
 • Burgerlijk Wetboek Boek 3
  € 46,00
 • deel 1.3c

  Auteur: mr. Petra Dahm, mr. dr. Geert Lankhorst

  Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het algemene deel van het vermogensrecht, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar. Naast Boek 3 BW bevat dit deel ook de relevante onderdelen uit de Overgangswet en de Invoeringswet, de relevante uitvoeringsbesluiten en een aantal zelfstandige wetten en besluiten die met Boek 3 BW verband houden. Deel 1.3c behoort tot een nieuwe reeks Lexplicatiedelen over het Burgerlijk Wetboek. Onder nummer 1.3 zullen alle boeken van het BW worden voorzien van actueel, compact en toegankelijk commentaar.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Crisis- en herstelwet
  € 42,50
 • deel 3.73a

  Auteur: mr. drs. Michel Jager

  In dit Lexplicatiedeel zijn de Crisis- en herstelwet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet opgenomen. De auteur heeft de teksten voorzien van een inleiding en artikelsgewijs commentaar. Actueel en zeer informatief.
1   2   3   4   5     volgende

Veelgestelde vragen