Wolters Kluwer Home
  • Handboeken staats- en bestuursrecht
  • In deze serie verschijnen handboeken over centrale leerstukken van zowel staatsrecht als algemeen bestuursrecht. Daarbij gaat het om een uitputtende en diepgravende behandeling van die centrale leerstukken door gezaghebbende auteurs. De handboeken worden gekenmerkt door een heldere structuur en goede toegankelijkheid, middels uitgebreide registers.
Handboeken staats- en bestuursrecht
Resultaten
 
7
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

  • Auteur: prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra

    Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. Een boek dat door de brede opzet meer biedt dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken.

Veelgestelde vragen