Wolters Kluwer Home
 • Fed Fiscale Studieserie
 • Snel en doelgericht inzicht in één belastinggebied? De serie Fed Fiscale Studieserie behandelt praktijkgericht de diverse belastingthema’s. Bijvoorbeeld Belastingrecht in hoofdlijnen, Vennootschapsbelasting en de Algemene weg inzake rijksbelastingen. De titels zijn vlot geschreven, beknopt en praktijkgericht. U hebt alle feiten op een rij. De serie is veelgebruikt door studenten, maar ook door fiscaal adviseurs die zich snel en doelmatig willen inlezen.
Fed Fiscale Studieserie
Resultaten
 
22
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • AWBZ en Zvw
  € 70,00
 • Hoofdredactie: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers

  Deze uitgave geeft een weergave van de structuur van het Nederlands zorgstelsel: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Het geeft op systematische wijze inzicht in de sociale ziektekostenverzekeringen.
 • Auteur: mr. dr. Wim Valkenburg, mr. Henk van der Werff

  Dit boek voorziet de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de AWR 1998 van commentaar. Ook bespreekt deze uitgave de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht.
 • Hoofdlijnen fiscaal procesrecht
  € 72,00
 • Auteur: prof. mr. Charles Langereis, mr. Iris de Roos

  In dit boek wordt met name aandacht besteed aan de invoering per 1 januari 2005 van een tweede feitelijke instantie in belastingzaken, te weten de rechtbanken. Het geeft inzichten in de bezwaarfase bij het bestuursorgaan die aan de gerechtelijke procedure vooraf gaat, alsmede in de procesgang bij de rechtbank in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep bij de Hoge Raad.
 • Auteur: prof. dr. Allard Lubbers, prof. mr. G.T.K. Meussen

  Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.
 • Inkomstenbelasting
  € 77,50
 • Auteur: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, prof. dr. Peter Kavelaars

  De inkomstenbelasting is - ook met de invoering van de Wet IB 2001 - nog steeds een ingewikkelde regeling. Met name voor studiedoeleinden geen aantrekkelijk perspectief. Het boek is bondig geschreven, waarbij wel alle regelgeving en rechtspraak volledig is verwerkt.
 • Loonheffingen
  € 74,75
 • Auteur: mr.drs. Jos de Kock, Theo van Schendel

  Dit studieboek gaat in op deze onderwerpen van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing. Verder wordt de werkkostenregeling in een apart hoofdstuk besproken.

Veelgestelde vragen