Wolters Kluwer Home
 • Fed Fiscale Studieserie
 • Snel en doelgericht inzicht in één belastinggebied? De serie Fed Fiscale Studieserie behandelt praktijkgericht de diverse belastingthema’s. Bijvoorbeeld Belastingrecht in hoofdlijnen, Vennootschapsbelasting en de Algemene weg inzake rijksbelastingen. De titels zijn vlot geschreven, beknopt en praktijkgericht. U hebt alle feiten op een rij. De serie is veelgebruikt door studenten, maar ook door fiscaal adviseurs die zich snel en doelmatig willen inlezen.
Fed Fiscale Studieserie
Resultaten
 
21
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • AWBZ en Zvw
  € 80,00
 • Hoofdredactie: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers

  Deze uitgave geeft een weergave van de structuur van het Nederlands zorgstelsel: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Het geeft op systematische wijze inzicht in de sociale ziektekostenverzekeringen.
 • Belastingrecht in Hoofdlijnen
  € 37,95
 • Redacteur: prof. mr. Sjoerd Douma, prof. dr. Ruben Freudenthal

  Belastingrecht kent een grote dynamiek. Belastingrecht in hoofdlijnen neemt u mee op een zorgvuldig uitgezette wandeling langs alle facetten van het belastingrecht, zonder daarbij te zeer in te gaan op de details. Met aandacht voor de voornaamste belastingen en de premies voor de sociale zekerheid, maar ook voor Europees en internationaal belastingrecht.
 • Auteur: prof. mr. Adriaan Dorresteijn, dr. Robbert van het Kaar

  Bij een eenmanszaak liggen de juridische bevoegdheden anders dan bij een BV. Dit boek behandelt de verschillende soorten rechtsvormen overzichtelijk, maar ook de regelgeving en aanvullende rechtsnormen. Zo kunt u de voor- en nadelen van elke rechtsvorm gemakkelijk tegen elkaar afzetten.
 • De nieuwe jaarverslaggeving
  € 72,50
 • Redacteur: prof. mr. Sjoerd Douma, prof. dr. Ruben Freudenthal

  De nieuwe jaarverslaggeving bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening.
 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers

  Dit boek voorziet de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de AWR 1998 van commentaar. Ook bespreekt deze uitgave de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht.
 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Allard Lubbers

  Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.
 • Leidraad overdrachtsbelasting
  € 71,00
 • Redacteur: prof. mr. Sjoerd Douma, prof. dr. Ruben Freudenthal

  Wie een woning, een stuk grond of een bedrijfspand koopt, moet overdrachtsbelasting betalen. Maar hoe zit het ook alweer met het erfpachtrecht of opstalrecht, of met de aankoop van aandelen? De overdrachtsbelasting creëert daarnaast ook al jaren discussie. Dit boek behandelt het speelveld rond deze belastingsoort, de regels en actuele ontwikkelingen.
 • Loonheffingen
  € 77,00
 • deel 7 - editie 2016

  Redacteur: prof. mr. Sjoerd Douma, prof. dr. Ruben Freudenthal

  Dit boek gaat over de heffingen over het loon. Dat zijn de loonbelasting, de premieheffing voor de volksverzekeringen, de premieheffing voor de werknemersverzekeringen en de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringen.
 • Omzetbelasting
  € 79,50
 • Auteur: mr. dr. Mariken van Hilten, prof. dr. Herman van Kesteren

  Wie bereid is op pad te gaan, zal ontdekken dat deze belasting het bestuderen waard is en dat deze studie ook haar opbrengst kent. Het eerste deel behandelt theorie en in het tweede deel komt de praktijk van de omzetbelasting in Nederland aan de orde.
 • Procesrecht in belastingzaken
  € 83,00
 • Auteur: mr. Martin Lambregts, prof. mr. Charles Langereis

  Hoe ziet de bezwaarfase bij de belastingdienst eruit? Wat komt er kijken bij de procesgang bij de rechtbank in eerste aanleg? En bij het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep bij de Hoge Raad? Dit boek beantwoordt deze vragen, zodat helder wordt hoe deze trajecten (horen te) verlopen.

Veelgestelde vragen