Wolters Kluwer Home
 • Fed Fiscale Studieserie
 • De boeken uit deze serie behandelen op begrijpelijke wijze diverse fiscale onderwerpen. Vlot geschreven, beknopt, maar compleet met alle feiten op een rijtje, dat is de sterke kant van deze serie. U kunt de delen uit de serie Fed Fiscale Studieserie los bestellen, maar ook een abonnement nemen op de serie. U ontvangt dan alle nieuwe delen en herdrukken automatisch èn met 20% korting!
Fed Fiscale Studieserie
Resultaten
 
22
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • AWBZ en Zvw
  € 70,00
 • Hoofdredactie: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers

  Deze uitgave geeft een weergave van de structuur van het Nederlands zorgstelsel: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Het geeft op systematische wijze inzicht in de sociale ziektekostenverzekeringen.
 • Auteur: mr. dr. Wim Valkenburg, mr. Henk van der Werff

  Dit boek voorziet de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de AWR 1998 van commentaar. Ook bespreekt deze uitgave de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht.
 • Auteur: prof. dr. Allard Lubbers, prof. mr. G.T.K. Meussen

  Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.
 • Inkomstenbelasting
  € 77,50
 • Auteur: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, prof. dr. Peter Kavelaars

  De inkomstenbelasting is - ook met de invoering van de Wet IB 2001 - nog steeds een ingewikkelde regeling. Met name voor studiedoeleinden geen aantrekkelijk perspectief. We hebben er naar gestreefd de omvang van het geheel binnen redelijke proporties te houden, maar tegelijkertijd toch regelgeving en rechtspraak volledig te verwerken.
 • Loonheffingen
  € 74,75
 • Auteur: mr.drs. Jos de Kock, Theo van Schendel

  Dit studieboek gaat in op deze onderwerpen van loonbelasting, premieheffingen en bijdrageheffing. Verder wordt de werkkostenregeling in een apart hoofdstuk besproken.
 • Omzetbelasting
  € 74,00
 • Auteur: mr. dr. Mariken van Hilten, prof. dr. Herman van Kesteren

  Wie bereid is op pad te gaan, zal ontdekken dat deze belasting het bestuderen waard is en dat deze studie ook haar opbrengst kent. Het eerste deel behandelt theorie en in het tweede deel komt de praktijk van de omzetbelasting in Nederland aan de orde.

Veelgestelde vragen