Wolters Kluwer Home
 • Fed Fiscale Brochures
 • Fed Fiscale Brochures geeft u een genuanceerd beeld over één specifiek belastingissue. Ieder deel richt zich op een praktisch fiscaal vraagstuk. Bijvoorbeeld waarde in het economisch verkeer, of herziening in belastingzaken. Zo heeft u gerichte achtergrondinformatie over dat onderwerp bijeen. Accountants en belastingadviseurs gebruiken de serie om zich een fiscaal thema snel eigen te maken.
Fed Fiscale Brochures
Resultaten
 
50
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  € 74,50
 • Auteur: Jacques Raaijmakers, prof. dr. Arie Rijkers

  Deze brochure behandelt met name de materiële aspecten van de bestuurdersaansprakelijkheid. Er wordt met name ingegaan op de omvang van de aansprakelijkheid, het begrip bestuurder, de mededeling van betalingsonmacht (melding) en het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur.
 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, mr. Pim Huisman

  Fiscale vaststellingsovereenkomsten bevinden zich op het grensvlak van publiek- en privaatrecht: enerzijds is er sprake van een privaatrechtelijke namelijk een contract een afspraak met betrekking tot een uit te oefenen publiekrechtelijke bevoegdheid...
 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers

  Het winstbegrip van de inkomsten- en vennootschapsbelasting valt in twee onderdelen uiteen. Enerzijds zijn er de regels welke zich bezighouden met de vaststelling van de winst gedurende de totale levensduur van de onderneming; de totale winst en anderzijds zijn er de bepalingen welke regelen op welke wijze deze totale winst moet worden toegerekend aan de diverse jaren; de jaarwinst. Deze brochure behandelt het begrip totale winst in de vennootschapsbelasting.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

Veelgestelde vragen