Wolters Kluwer Home
 • De Kleine Gidsen
 • De reeks Kleine Gidsen legt moeilijke zaken makkelijk uit. In een handzaam formaat behandelt de Gids de belangrijkste regelingen binnen het sociaal domein; u wordt wegwijs in het web van regels en wetten.
De Kleine Gidsen
Resultaten
 
19
Verschijningsdatum Titel
Sorteer op

Producten

 • Auteur: dr. Petra Bastiaensen

  Deze Kleine Gids geeft uitleg over de begrippen hechting en trauma en gaat in op de aanpak van problemen op dit gebied. Achtereenvolgens komen de diagnostiek, de aanpak in het dagelijks leven, de aanpak op school en de inzet van extra hulp aan bod. De informatie is een bundeling van wetenschappelijke kennis, professionele vaardigheden en praktijkervaring.
 • Editie 2011

  Auteur: mr. Annalie Draisma, mr. Luutzen Tamminga

  Deze Kleine Gids beoogt de huurder en verhuurder op een heldere en toegankelijke manier inzicht in deze regels te geven. De basisregels van het huurrecht voor bedrijfsruimte zijn zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van voorbeelden en huurder en verhuurder worden voorzien van praktische tips.
 • De Kleine Gids Pleegzorg
  € 27,50
 • Editie 2012

  Auteur: dr. Petra Bastiaensen, mr. Mariska Kramer

  De Kleine Gids Pleegzorg beschrijft in toegankelijke taal de nieuwe wetsvoorstellen over de jeugdzorg en de meest actuele juridische en pedagogische uitgangspunten, met betrekking tot doel en duur van een pleegzorgplaatsing, overplaatsing van pleegkinderen en bezoekregeling tussen pleegkinderen en hun ouders.
 • Editie 2011

  Auteur: ir. Wico Ankersmit

  Snel meer weten over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen, Besluit omgevingsrecht en de Wabo? Sinds 1 oktober 2010 kunt u onder voorwaarden bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer).

Veelgestelde vragen