Naar content
4073 Zoekresultaten voor " prof.mr. B. Wessels "
 1. B1, dat snapt iedereen

  Dit boek laat zien hoe financieel dienstverleners werken aan eenvoudige, maar duidelijke informatie over hun vaak complexe producten. Dit is in het belang van de klanten en in het belang van de ondernemer in de financiële dienstverlening.

 2. B1, dat snapt iedereen

  Dit boek laat zien hoe financieel dienstverleners werken aan eenvoudige, maar duidelijke informatie over hun vaak complexe producten. Dit is in het belang van de klanten en in het belang van de ondernemer in de financiële dienstverlening.

 3. Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder Deel B

  Dit is het bijzondere Deel B van het tweedelig Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding.

 4. Artikel 13b Opiumwet: wegwijs in gedogen en handhaven

  Het boek Artikel 13b van de Opiumwet: wegwijs in gedogen en handhaven, beschrijft de totstandkoming en toepassing van dit wetsartikel, ook wel de Wet Damocles genoemd.

 5. Modernisering van het NV-recht

  In deze monografie onderzoekt prof. mr. B.J. de Jong hoe het Nederlandse recht inzake naamloze vennootschappen kan worden gemoderniseerd, in het licht van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht.

 6. Algemene bepalingen pand en hypotheek

  De eerste twee edities van dit werk waren van de hand van prof. mr. F. Molenaar en droegen toen nog de titel 'Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen'. De laatste editie dateert van 1999. Sindsdien is op het terrein van zekerheden en insolventie veel rechtspraak en literatuur verschenen; de financieringspraktijk heeft een ander aanzien gekregen. Er was dus alle aanleiding voor een nieuwe editie.

 7. Asser 5* Eigendom en beperkte rechten

  Aan de bewerking van deze nieuwe uitgave van het Zakenrecht in de Asser-serie, thans deel 5*, neemt voor het eerst prof. mr. S.E. bartels, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, deel. Hij heeft zich in het verleden doen kennen als een specialist op het terrein van het goederenrecht.

 8. Christels koers

  Opstellenbundel aangeboden aan prof. mr. drs. Grundmann-van de Krol ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Effectenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 9. IPR in de spiegel van Paul Vlas

  Opstellen aangeboden aan Prof. mr. Dr. P. Vlas ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als Hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 10. Insolventierecht en het notariaat; een tweeluik

  Dit boek is de oratie van prof. mr. J.W.A. Biemans. Hij gaat in zijn oratie in op drie onderdelen waarbij de notaris met faillissementen te maken kan krijgen: als deze zelf failliet gaat, als zijn cliënt met insolventie te maken krijgt en bij de vereffening van nalatenschappen.