Naar content
3485 Zoekresultaten voor " prof.dr. R.H. Fl%C3%B6ren en S.F. Jansen RA "
 1. Het Nederlands Politierecht

  Volledig door prof.dr. J. Naeyé bijgewerkt artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993. Per afzonderlijk artikel wordt, zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte uiteengezet.

 2. Crises, rampen en recht

  Verslag van de op 13 juni 2014 te Den Haag gehouden algemene vergadering over crises, rampen en recht.

 3. Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV)

  Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) publiceert maandelijks een selectie van uitspraken op het terrein van het verzekeringsrecht en de diverse deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht.Elke uitspraak is voorzien van verwijzingen naar verwante rechtspraak en een kort praktijkgericht commentaar. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 4. Wet wapens en munitie

  Voor de praktijk is de Wet wapens en munitie niet onbelangrijk. Door de structuur en als gevolg van de gelede normstelling is deze wet echter minder eenvoudig te lezen en te begrijpen. Bovendien hinkt de ratio van de wet op twee gedachten, namelijk de bestrijding van het illegale en de beheersing van het legale wapenbezit.

 5. Wet Wapens en Munitie

  Voor de praktijk is de Wet wapens en munitie niet onbelangrijk. Door de structuur en als gevolg van de gelede normstelling is deze wet echter minder eenvoudig te lezen en te begrijpen. Bovendien hinkt de ratio van de wet op twee gedachten, namelijk de bestrijding van het illegale en de beheersing van het legale wapenbezit.

 6. Inleiding en verdieping Duits belastingrecht

  Duitsland heeft per 1 januari 2016 een aantal nationale regelingen gewijzigd die Nederlandse ondernemingen in Duitsland fiscaal raken. Wat zijn de gevolgen voor u als adviseur en uw cliënt?

 7. Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

  Deze monografie gaat over de rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap.

 8. Audit Efficiëntie en Risicogericht controleren

  Incompany cursussen zijn speciaal voor u op maat samengesteld. De cursussen worden afgestemd op uw organisatie en uw specifieke wensen. De cursus volgt u met uw eigen collega's en kan op eigen locatie worden gegeven. Deelnemers hoeven zo niet extra te reizen, wat tijd en kosten scheelt. Weten u en uw collega's op basis van welke COS regels jullie bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren? De controle van schattingen, IT en het toetsen van de interne beheersing blijkt tijdens reviews steeds weer een punt van discussie. Aan de hand van de COS, praktijkvoorbeelden en jullie eigen dossiers gaan jullie met deze onderwerpen aan de slag.

 9. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen een steeds belangrijker rol in de nationale veiligheid. Dit boek biedt een overzicht van de inzichten in de organisatie en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 10. Module Recreatie en Toerisme

  Dit is dé online kennisbank met alle praktische en juridische informatie voor uw werkzaamheden op het gebied van recreatie en toerisme. U ziet de wetten, regels en voorschriften, beleid en trends in de sectoren horeca, cultuur, sport, natuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening en landinrichting. Met relevante informatie over nauw verwante sectoren.