Naar content
2085 Zoekresultaten voor " mr. Josan van Hoof "
  1. Schulinck in Memorie van Antwoord

    Schulinck in Memorie van Antwoord Schulinck is dé leverancier van hoogwaardige juridische kennisproducten, vooral op het gebied van sociale zekerheidsrecht. Het Schulink-team, onder leiding van Mr. Josan van Hoof (hoofdredacteur van de Schulinck-handboeken WWB en WIJ) stuurde onlangs bij de behandeling van het genoemde wetsvoorstel in de Tweede Kamer inhoudelijke vragen in. Deze vragen gingen naar de vaste kamercommissie van SZW en naar afzonderlijke Kamerleden en bevatten de bedenkingen van Schulinck met betrekking tot de wetstechnische kwaliteit van het wetsvoorstel. De vragen werden door de heer Spekman (PvdA) letterlijk gesteld in het Kamerdebat. Vervolgens zond Schulinck hierover tweets de wereld in, die werden opgemerkt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG nam contact op met mr. Van Hoof om te overleggen hoe beide organisaties elkaar in deze kunnen versterken. Een lijst met wetstechnische omissies, opgesteld door Schulinck, werd vervolgens door de VNG – in haar lobby om het wetsvoorstel tegen te houden – als apart stuk meegestuurd naar de Eerste Kamer. Dit leverde al een vermelding op in het voorlopig verslag van de vaste kamercommissie voor SZW van de Eerste Kamer; het stuk werd bovendien aangemerkt als apart kamerstuk. De daarop volgende vermelding in de MvA is een kroon op het werk van de Schulinck juristen en een erkenning van Schulinck als kenniscentrum. Ingezonden vragen van Schulinck, onderdeel van Kluwer, kunnen leiden tot actie in een wetgevingstraject door de regering. Dat bleek afgelopen week uit de Memorie van Antwoord (MvA) met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van de WWB en samenvoeging van de WWB en WIJ, waarin Schulinck wordt genoemd. Op drie punten zal de regering eerder actie ondernemen en de wet aanpassen. 201111290000

  2. Verslag Mr

    Verslag Mr. Michiel van Kleef, hoofdredacteur Mr. en tevens dagvoorzitter tijdens 'De Toekomst van de Advocatuur' heeft op de website van Mr. een verslag van dit event gepubliceerd.