Naar content
63 Zoekresultaten voor " Zakboeken politie "
 1. Politie

  De derde druk van het handboek Politie is volledig vernieuwd en uitgebreid. Het boek is geschikt voor het onderwijs op HBO en WO niveau, voor de politiepraktijk en voor het wetenschappelijk onderzoek naar de politie.

 2. Forensische wetenschap

  Forensische wetenschap is een steeds belangrijker onderdeel van opsporingsonderzoek, vervolging en berechting. Voor politie, Openbaar Ministerie en rechters vormt forensische wetenschap een van de centrale bestanddelen in het onderzoek en het bewijs. In dit overzichtwerk worden de verschillende elementen van forensische wetenschap bij elkaar gebracht.

 3. Criminaliteit

  Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen kernthema’s in de hedendaagse samenleving. De zorg om te hoge criminaliteit en de debatten over de vormen van criminaliteitsbestrijding brengen bij burgers, media, politiek, bestuur, politie, justitie en wetenschap vele emoties met zich mee.

 4. De bekentenissen van Ina Post

  Ina Post heeft zes jaar gevangenisstraf gekregen voor de moord op een 89-jarige vrouw. Hoewel zij destijds tijdens het verhoor heeft bekend, heeft zij altijd volgehouden dat zij volstrekt onschuldig is en alleen maar heeft bekend onder druk van de politie.

 5. 50 vragen over PRIVACY

  Mag een werkgever de e-mails van zijn werknemers inzien? Wat houdt het spamverbod in? Wanneer mogen politie, justitie en de belastingdienst gegevens opvorderen? Wie mogen gezondheidsgegevens verwerken? Op deze vragen en nog veel meer geeft dit handzame boek de pasklare antwoorden voor zowel de jurist als de niet-jurist.

 6. Openbare-orderecht

  De overheidszorg voor een veilige(r) samenleving heeft de belangstelling voor het openbare-orderecht bevorderd. Binnen enkele jaren heeft dit rechtsgebied beslag gelegd op wetgever, bestuurder en rechter. De burger rekent op veiligheid en verwacht permanente inzet van de overheid ter bevordering daarvan. Met name op de politie rust een zware taak.

 7. Effecten civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid

  Het onderwerp van dit boek is de invloed van civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid op het handhaven van de openbare orde door de politie en burgemeester. Wat betekent een civielrechtelijke claim of het moeten betalen van een schadevergoeding voor het openbare-ordebeleid? Zorgt aansprakelijkheid voor beter beleid, of belemmert het het bestuur in haar handelen?

 8. Het Nederlands Politierecht

  Volledig door prof.dr. J. Naeyé bijgewerkt artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993. Per afzonderlijk artikel wordt, zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte uiteengezet.

 9. Bezield Staatsrecht

  Op 24 juli 2012 is Alfons Dölle plotseling overleden. Dölle was hoogleraar decentrale overheden en lid van de Eerste Kamer. Zijn politieke en juridische nalatenschap is groot. De redactie van deze bundel heeft daarom een bloemlezing gemaakt van zijn artikelen en bijdragen aan debatten in de Eerste Kamer.

 10. Adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse waterbeheer

  De klimaatverandering houdt de wetenschappelijke en politieke gemoederen wereldwijd al geruime tijd bezig. De adaptatiebenadering krijgt ook binnen de juridische literatuur steeds meer aandacht.