Naar content
54 Zoekresultaten voor " ZIFO-reeks "
 1. Hoe verder met collegiaal bestuur in Nederland?

  Eerste deel uit de nieuwe ZIFO-reeks. De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van de debatten die op 25 november 2010 op de VU hebben plaatsgevonden over de wijziging van art. 2:9 BW, zoals wordt voorgesteld in het wetvoorstel bestuur en toezicht (kamerstukken I, 2009-2010, 31 763).

 2. Waardering van aandelen na Unit4

  Op 26 november 2015 vond er een ZIFO debatmiddag plaats. In deze bundel vindt u de bijdragen van de sprekers.

 3. Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

  Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen.

 4. Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

  Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen.

 5. Asser 7-I Algemene bepalingen en rederij

  Dit is Deel I van een aan Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek te wijden reeks delen in de Asser-serie.

 6. Asser 7-I Algemene bepalingen en rederij

  Dit is Deel I van een aan Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek te wijden reeks delen in de Asser-serie.

 7. En na de crisis?

  In deze lustrumbundel behandelen (oud)-bedrijfsjuristen een reeks actuele en fundamentele onderwerpen in het licht van de nog steeds voortdurende financiële crisis.

 8. En na de crisis?

  In deze lustrumbundel behandelen (oud)-bedrijfsjuristen een reeks actuele en fundamentele onderwerpen in het licht van de nog steeds voortdurende financiële crisis.

 9. Asser 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen

  Dit is deel II van een aan Boek 8 BW te wijden reeks handboeken in de Asser-serie. Dit deel behandelt de rechten en voorrechten op zeeschepen en de bepalingen over de positie van de kapitein.

 10. Asser 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen

  Dit is deel II van een aan Boek 8 BW te wijden reeks handboeken in de Asser-serie. Dit deel behandelt de rechten en voorrechten op zeeschepen en de bepalingen over de positie van de kapitein.