Naar content
55 Zoekresultaten voor " ZIFO-reeks "
 1. Hoe verder met collegiaal bestuur in Nederland?

  Eerste deel uit de nieuwe ZIFO-reeks. De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van de debatten die op 25 november 2010 op de VU hebben plaatsgevonden over de wijziging van art. 2:9 BW, zoals wordt voorgesteld in het wetvoorstel bestuur en toezicht (kamerstukken I, 2009-2010, 31 763).

 2. Waardering van aandelen na Unit4

  Op 26 november 2015 vond er een ZIFO debatmiddag plaats. In deze bundel vindt u de bijdragen van de sprekers.

 3. Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

  Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen.

 4. Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

  Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen.

 5. En na de crisis?

  In deze lustrumbundel behandelen (oud)-bedrijfsjuristen een reeks actuele en fundamentele onderwerpen in het licht van de nog steeds voortdurende financiële crisis.

 6. Asser 7-I Algemene bepalingen en rederij

  Dit is Deel I van een aan Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek te wijden reeks delen in de Asser-serie.

 7. Asser 7-I Algemene bepalingen en rederij

  Dit is Deel I van een aan Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek te wijden reeks delen in de Asser-serie.

 8. En na de crisis?

  In deze lustrumbundel behandelen (oud)-bedrijfsjuristen een reeks actuele en fundamentele onderwerpen in het licht van de nog steeds voortdurende financiële crisis.

 9. Asser 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen

  Dit is deel II van een aan Boek 8 BW te wijden reeks handboeken in de Asser-serie. Dit deel behandelt de rechten en voorrechten op zeeschepen en de bepalingen over de positie van de kapitein.

 10. Asser 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen

  Dit is deel II van een aan Boek 8 BW te wijden reeks handboeken in de Asser-serie. Dit deel behandelt de rechten en voorrechten op zeeschepen en de bepalingen over de positie van de kapitein.