Naar content
94 Zoekresultaten voor " Wessels Insolventierecht "
 1. Insolventierecht

  De nieuwe druk van Insolventierecht, deel 6 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht, biedt een praktisch en volledig overzicht van het insolventierecht (faillissement, schuldsanering natuurlijke personen en surseance van betaling) voor studenten en de praktijk.

 2. Collectie Insolventierecht Compleet

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Insolventierecht Compleet. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tijdschrift voor Insolventierecht, de serie Wessels Insolventierecht en Groene Serie Faillissementswet.

 3. Arresten insolventierecht

  Deze arrestenbundel bevat de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad op het terrein van het insolventierecht.

 4. Collectie Insolventierecht Expert

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Insolventierecht Expert. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals de serie Recht en Praktijk –  Insolventierecht, Insolventie en Arresten insolventierecht.

 5. Tijdschrift voor Insolventierecht

  Tijdschrift voor Insolventierecht brengt praktisch-wetenschappelijke informatie bijeen vanuit diverse deelterreinen van het insolventierecht. Tevens is er aandacht voor thematische samenhangen en voor grensoverschrijdende insolventiekwesties. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 6. Arbeidsovereenkomst en insolventierecht

  De auteur, zowel geverseerd in het arbeidsrecht als veelvuldig benoemd bewindvoerder/curator, heeft getracht voor de praktijk het snijvlak tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht overzichtelijk en samenhangend bijeen te brengen.

 7. De overeenkomst in het insolventierecht

  Veel voor de praktijk van belang zijnde vragen met betrekking tot de overeenkomst in het insolventierecht vormen het onderwerp van dit boek.

 8. Insolventierecht en het notariaat; een tweeluik

  Dit boek is de oratie van prof. mr. J.W.A. Biemans. Hij gaat in zijn oratie in op drie onderdelen waarbij de notaris met faillissementen te maken kan krijgen: als deze zelf failliet gaat, als zijn cliënt met insolventie te maken krijgt en bij de vereffening van nalatenschappen.

 9. Faillietverklaring

  De serie Wessels Insolventierecht beoogt een handboek over het Nederlandse insolventierecht te zijn. Daarbij fungeert de opbouw van de huidige Faillissementswet als leidraad voor een uitvoerige artikelsgewijs opgebouwde behandeling. De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 10. Faillietverklaring

  De serie Wessels Insolventierecht beoogt een handboek over het Nederlandse insolventierecht te zijn. Daarbij fungeert de opbouw van de huidige Faillissementswet als leidraad voor een uitvoerige artikelsgewijs opgebouwde behandeling. De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.