Naar content
3133 Zoekresultaten voor " Vakantie- en absentieformulieren 2012 "
 1. Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012

  Kronieken over enquêterecht, collectieve acties en schikkingen, medezeggenschap en uitkoop en geschillenregeling. In dit boek vindt u bijdragen met onderwerpen zoals bestuursaansprakelijkheid, de tijdelijke bestuurder, overdracht van aandelen, Share Purchase Agreement en WCOII. Tot slot leest u over verenigingsaangelegenheden.

 2. Innovatiebox en RDA

  In deze tweede druk is een apart hoofdstuk gewijd aan de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (RDA), die met ingang van 2012 in de wet is opgenomen. De RDA blijkt in de praktijk een direct verband te hebben met de innovatiebox.

 3. Handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet

  De Eerste Kamer heeft op 22 mei 2012 ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. De huidige wet dateert alweer uit het jaar 2000 en wordt aangepast aan de huidige maatschappelijke inzichten en politieke wensen. De wet wordt op diverse punten vereenvoudigd...

 4. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen een steeds belangrijker rol in de nationale veiligheid. Dit boek biedt een overzicht van de inzichten in de organisatie en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 5. Handboek Uitleverings- en overleveringsrecht

  Dit boek geeft een beschrijving en analyse van het Nederlandse uitleverings- en overleveringsrecht en gaat daarbij in op de overeenkomsten en verschillen die er tussen beide rechtsinstrumenten bestaan. Alle recente ontwikkelingen op het vlak van de uitlevering en de overlevering zijn in dit boek verwerkt.

 6. Module Recreatie en Toerisme

  Dit is dé online kennisbank met alle praktische en juridische informatie voor uw werkzaamheden op het gebied van recreatie en toerisme. U ziet de wetten, regels en voorschriften, beleid en trends in de sectoren horeca, cultuur, sport, natuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening en landinrichting. Met relevante informatie over nauw verwante sectoren.

 7. Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

  Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het huwelijksvermogensrecht, maar met uitzondering van de maatregelen betreffende de kinderbescherming. Verder behandelt dit boek het erfrecht volgens Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. De 6e druk is weer geheel up-to-date gebracht.

 8. Dwingend en aanvullend recht

  Het privaatrecht normeert en faciliteert. Wanneer het normeert legt het verboden of geboden op. Wanneer het faciliteert vult het partijafspraken aan. Dwingend en aanvullend recht zijn hiervoor de geëigende termen.

 9. Artiest en fiscus

  Deze belastingwijzer is een wegwijzer in het doolhof van Nederlandse en internationale belastingregels voor artiesten en organisatoren. In deze twaalfde, herziene druk is alles aan de nieuwste regels aangepast.

 10. Bestuur en toezicht

  Congresverslag georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam over de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze vennootschappen.