Naar content
621 Zoekresultaten voor " Tekst %26 Commentaar "
 1. Tekst & Commentaar: Aanbestedingsrecht

  Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht geeft een bondige uitleg van of toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving. In dit boek is de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit opgenomen. De kopij is afgesloten per 1 augustus 2015. Gratis online proberen? Neem hier een proefabonnement. 

 2. WVO - Commentaar en Jurisprudentie

  De uitgave Wet op het voortgezet onderwijs online bevat de complete wettekst van onder meer de WVO, met toelichtingen per artikel en jurisprudentie.

 3. Pensioenwet Analyse & Commentaar

  Pensioenwet is een complete bron van informatie en steun bij het oplossen van vraagstukken bij uitleg en toepassing van de Pensioenwet.

 4. Wet op het financieel toezicht Tekst & Toelichting - Wet

  Deze derde druk bespaart u de moeite om zelf wegwijs te worden in de Wet op het financieel toezicht, haar gefragmenteerde toelichting en de wijzigingen die sinds de inwerkingtreding gepasseerd zijn. Dit bespaart niet alleen tijd: de complexiteit is teruggebracht tot een gemakkelijk toegankelijke, systematisch gerangschikte, artikelsgewijze complete toelichting.  

 5. Wet op het financieel toezicht Tekst & Toelichting - Lagere Regelgeving

  Menig artikel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is verder uitgewerkt in lagere regelgeving van de minister van Financiën, waaronder algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Daarnaast zijn enkele regelingen en beleidsregels vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze uitgave bevat al deze lagere regelingen.  

 6. Wet op het financieel toezicht Tekst & Toelichting - Lagere Regelgeving

  Menig artikel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is verder uitgewerkt in lagere regelgeving van de minister van Financiën, waaronder algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Daarnaast zijn enkele regelingen en beleidsregels vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze uitgave bevat al deze lagere regelingen.  

 7. Collectie Strafrecht Basis

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Strafrecht Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS), Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.

 8. Collectie Bedrijfsjurist Basis

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor bedrijfsjuristen is er de Collectie Bedrijfsjurist Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Bedrijfsjuridische berichten, Tekst & Commentaar Mededingingswet en Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht. U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.

 9. Collectie Personen-, Familie- & Erfrecht Basis

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Personen-, Familie- & Erfrecht Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht en Nederlandse Jurisprudentie (NJ). U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.

 10. Collectie Omgevingsrecht Basis

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Omgevingsrecht Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht. U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.