Naar content
151 Zoekresultaten voor " Studiepockets Strafrecht "
 1. Militair strafrecht

  Dit boek behandelt het militaire straf- en strafprocesrecht en het oorlogsstrafrecht. Het bevat veel jurisprudentie en is geschikt voor studenten en voor hen die binnen de krijgsmacht in hun werk met het militaire strafrecht te maken hebben.

 2. Militair strafrecht

  Dit e-book behandelt het militaire straf- en strafprocesrecht en het oorlogsstrafrecht. Het bevat veel jurisprudentie en is geschikt voor studenten en voor hen die binnen de krijgsmacht in hun werk met het militaire strafrecht te maken hebben.

 3. Wetteksten Strafrecht

  In de serie Wetteksten verschijnen wetsedities op specifieke rechtsgebieden. Hierin wordt die wet- en regelgeving opgenomen die voor het juridisch onderwijs relevant is. Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze specifieke wetgeving bij de hand wil hebben.

 4. Roosachtig strafrecht

  Liber Amicorum (tot stand gekomen onder redactie van Marc Groenhuijsen, Tijs Kooijmans en Jannemieke Ouwerkerk) aangeboden aan Theo de Roos bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Tilburg.

 5. Leerstukken strafrecht

  Ook in deze derde druk wordt de strafrechtelijke theorie en praktijk behandeld aan de hand van leerstukken. Per leerstuk/delict wordt de kern van de heersende leer weergegeven mede aan de hand van (recente) jurisprudentie.

 6. Elementair Materieel Strafrecht

  Dit boek bevat de belangrijkste materiële leerstukken op het gebied van het strafrecht.

 7. Elementair Materieel Strafrecht

  Dit boek bevat de belangrijkste materiële leerstukken op het gebied van het strafrecht.

 8. Collectie Strafrecht Basis

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Strafrecht Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS), Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.

 9. Elementair Formeel Strafrecht

  In deze uitgave wordt het omvangrijke Wetboek van Strafvordering inzichtelijk gemaakt aan de hand van praktische casussen waarmee de student de opgedane kennis direct kan toepassen en toetsen. Praktijkjuristen geven u een kijkje in de keuken van het formele strafrecht.

 10. Collectie Strafrecht Compleet

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Strafrecht Compleet. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Materieel Strafrecht, Delikt & Delinkwent en Handboek Strafzaken. U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.