Naar content
3593 Zoekresultaten voor " Staat en Recht (SteR) "
 1. Dwingend en aanvullend recht

  Het privaatrecht normeert en faciliteert. Wanneer het normeert legt het verboden of geboden op. Wanneer het faciliteert vult het partijafspraken aan. Dwingend en aanvullend recht zijn hiervoor de geëigende termen.

 2. Recht, Orde en Vrijheid

  Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardiging eigenlijk in? Kortom,wat is recht? Op deze vragen wil Recht, orde en vrijheid een antwoord geven vanuit een historisch overzicht van de westerse rechtsfilosofie.

 3. Recht en computer

  Dit boek biedt een uitgebreid overzicht op het gebied van het ICT-recht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, intellectuele eigendom, privacy en bescherming van persoonsgevens, telecommunicatie en elektronische handel.

 4. Crises, rampen en recht

  Verslag van de op 13 juni 2014 te Den Haag gehouden algemene vergadering over crises, rampen en recht.

 5. Klimaat en recht

  De opzet van deze bundel is om te bezien of Nederland op dit moment in juridische zin voldoende is voorbereid en of het reeds beschikbare juridische instrumentarium voldoende wordt benut om aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden.

 6. Internationaal recht en cannabis II

  Is het de overheid toegestaan om cannabisteelt en -handel te legaliseren? Op basis van de VN-drugsverdragen is het antwoord ‘nee’. Is het antwoord vanuit mensenrechten bezien ‘ja’? Een uitdagend onderwerp dat in deze uitgave helder en begrijpelijk wordt uitgewerkt.

 7. Omzwervingen tussen psychiatrie en recht

  Hjalmar van Marle is niet alleen een begrip in de forensische psychiatrie, hij is ook welbekend in het strafrecht. In zijn unieke carrière heeft hij zich nadrukkelijk bewogen op het spannende snijvlak van psychiatrie en recht. In deze inspirerende bundel beschrijven vakgenoten het ongebruikelijke werkterrein van ‘Mr. TBS’.

 8. Betogen voor recht en verandering

  Dit boek bevat een bundeling van de meest belangrijke bijdragen van Eva Cremers-Hartman.

 9. Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht

  Vorteilsausgleichung/voordeelstoerekening is een moeilijk onderwerp in het schadevergoedingsrecht. Deze studie geeft een diepgaande analyse van de wijze waarop dit soort zaken naar Nederlands en Duits recht worden behandeld.

 10. Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel II

  In deze uitgave wordt de parlementaire geschiedenis weergegeven van de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de invoeringswet, inclusief het overgangsrecht.