Naar content
3349 Zoekresultaten voor " Serie Onderneming en Recht "
 1. Handboek onderneming en aandeelhouder

  In deze bundel wordt de juridische relatie tussen de aandeelhouders enerzijds en de vennootschap, de onderneming en andere belanghebbenden anderzijds in kaart gebracht.

 2. Groene Serie Personen- en familierecht

  Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt. Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 3. Dwingend en aanvullend recht

  Het privaatrecht normeert en faciliteert. Wanneer het normeert legt het verboden of geboden op. Wanneer het faciliteert vult het partijafspraken aan. Dwingend en aanvullend recht zijn hiervoor de geëigende termen.

 4. Crises, rampen en recht

  Verslag van de op 13 juni 2014 te Den Haag gehouden algemene vergadering over crises, rampen en recht.

 5. Internationaal recht en cannabis II

  Is het de overheid toegestaan om cannabisteelt en -handel te legaliseren? Op basis van de VN-drugsverdragen is het antwoord ‘nee’. Is het antwoord vanuit mensenrechten bezien ‘ja’? Een uitdagend onderwerp dat in deze uitgave helder en begrijpelijk wordt uitgewerkt.

 6. Grensoverschrijdende overgang van onderneming

  Heeft u te maken met grensoverschrijdende overgang van onderneming? Dan is deze nieuwe uitgave hét naslagwerk voor u. Met heldere uitkomsten van rechtsvergelijkend onderzoek in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, compleet met oplossingen. Onderzocht is het materieel recht en het conflictenrecht .

 7. Omzwervingen tussen psychiatrie en recht

  Hjalmar van Marle is niet alleen een begrip in de forensische psychiatrie, hij is ook welbekend in het strafrecht. In zijn unieke carrière heeft hij zich nadrukkelijk bewogen op het spannende snijvlak van psychiatrie en recht. In deze inspirerende bundel beschrijven vakgenoten het ongebruikelijke werkterrein van ‘Mr. TBS’.

 8. Betogen voor recht en verandering

  Dit boek bevat een bundeling van de meest belangrijke bijdragen van Eva Cremers-Hartman.

 9. Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel II

  In deze uitgave wordt de parlementaire geschiedenis weergegeven van de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de invoeringswet, inclusief het overgangsrecht.

 10. Hoofdzaken winst uit onderneming

  Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.