Naar content
3498 Zoekresultaten voor " Recht en Praktijk "
 1. Dwingend en aanvullend recht

  Het privaatrecht normeert en faciliteert. Wanneer het normeert legt het verboden of geboden op. Wanneer het faciliteert vult het partijafspraken aan. Dwingend en aanvullend recht zijn hiervoor de geëigende termen.

 2. Recht, Orde en Vrijheid

  Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardiging eigenlijk in? Kortom,wat is recht? Op deze vragen wil Recht, orde en vrijheid een antwoord geven vanuit een historisch overzicht van de westerse rechtsfilosofie.

 3. Privacyregulering in theorie en praktijk

  Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben het gebruik van persoonsgegevens de afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht.

 4. Recht en computer

  Dit boek biedt een uitgebreid overzicht op het gebied van het ICT-recht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, intellectuele eigendom, privacy en bescherming van persoonsgevens, telecommunicatie en elektronische handel.

 5. Crises, rampen en recht

  Verslag van de op 13 juni 2014 te Den Haag gehouden algemene vergadering over crises, rampen en recht.

 6. Klimaat en recht

  De opzet van deze bundel is om te bezien of Nederland op dit moment in juridische zin voldoende is voorbereid en of het reeds beschikbare juridische instrumentarium voldoende wordt benut om aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden.

 7. Ondernemingsrecht, BV en NV in de praktijk

  Bouwt voort op - en is een verdieping van - de in 2005 verschenen 9e druk van BV en NV van Sanders en Westbroek. Primair bedoeld voor de praktijk van de advocaat, notaris, fiscalist, accountant, bedrijfsjurist en de civiele rechter of arbiter.

 8. Internationaal recht en cannabis II

  Is het de overheid toegestaan om cannabisteelt en -handel te legaliseren? Op basis van de VN-drugsverdragen is het antwoord ‘nee’. Is het antwoord vanuit mensenrechten bezien ‘ja’? Een uitdagend onderwerp dat in deze uitgave helder en begrijpelijk wordt uitgewerkt.

 9. Omzwervingen tussen psychiatrie en recht

  Hjalmar van Marle is niet alleen een begrip in de forensische psychiatrie, hij is ook welbekend in het strafrecht. In zijn unieke carrière heeft hij zich nadrukkelijk bewogen op het spannende snijvlak van psychiatrie en recht. In deze inspirerende bundel beschrijven vakgenoten het ongebruikelijke werkterrein van ‘Mr. TBS’.

 10. Betogen voor recht en verandering

  Dit boek bevat een bundeling van de meest belangrijke bijdragen van Eva Cremers-Hartman.