Naar content
55 Zoekresultaten voor " PS-Specials "
 1. PS Actua

  De nieuwsbrief PS Actua houdt u tweewekelijks op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en arbeidsrecht.

 2. PS Special Participatiewet

  Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In deze PS Special worden de belangrijkste zaken van deze wetswijzigingen besproken.

 3. PS Special Wmo 2015

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 brengt grote veranderingen teweeg in het sociale domein. Dit praktische handboek licht de Wmo 2015 toe in zijn bredere context en achtergrond, vanuit juridisch én beleidsmatig perspectief. Waar relevant, is ook jurisprudentie verwerkt. De thematische indeling zorgt voor een overzichtelijk geheel.

 4. PS Special Jeugdwet

  Deze PS Special is een informatieve introductie in de jeugdwet. Alle belangrijke onderwerpen uit de wet worden op toegankelijke wijze behandeld. Op die manier is geprobeerd om dit boek een praktisch hulpmiddel te laten zijn voor iedereen die met kinderen werkt. Binnen en buiten de gemeente. Voor de medewerkers bij de gemeentelijke toegang, de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen, maar ook voor de gemeentebestuurder, arts en advocaat.

 5. PS Special WMO jurisprudentie

  In deze bundel is er voor gekozen om de Wmo rechtspraak thematisch weer te geven over de jaren 2007 tot en met 2014. De lezer kan zo kennis nemen van een zeer compleet overzicht van de relevante uitspraken.

 6. PS Special Vakantie en Verlof

  U adviseert werknemers hoe ze betaald werk kunnen combineren met andere taken? Kent u dan na de vele uitbreidingen alle verlofregels nog? Deze special zet alle actuele verlofmogelijkheden op een rij: het zorgverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, calamiteitenverlof en politiek verlof. Zo heeft u overzicht van het volledig verlof, toegelicht met praktijkvoorbeelden.

 7. PS Special Wet basisregistratie personen

  De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het nieuwe wettelijke kader voor debasisregistratie van personen (Brp). De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen.

 8. PS Special Vakantie in juridisch perspectief

  Deze PS-special gaat over vakantie. Vakantie wordt in deze special vanuit verschillende juridische invalshoeken toegelicht, vanuit het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht. Recente en toekomstige rechtsontwikkelingen worden in de beschrijvingen zoveel mogelijk meegenomen, zoals de wijzigingen in de vakantiewetgeving vanaf 1 januari 2012 en de Wet Modernisering Ziektewet vanaf 1 januari 2013 en te verwachten wijzigingen in de Zorgverzekeringswet.

 9. PS Special Detachering in binnen- en buitenland

  Detachering is een onderwerp dat alom in de belangstelling staat. Binnenlandse detachering komt steeds vaker voor en roept veel vragen op. Het bepalen welke regels van toepassing zijn is niet eenvoudig. Steeds vaker gaan werknemers tijdelijk in andere landen van de Europese Unie werken, al dan niet met behoud van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Een periode van werken in het buitenland kan gevolgen hebben voor vrijwel alle rechtsgebieden waarop PS zich beweegt.

 10. PS Special Wet SUWI van 2002 naar 2015

  In de periode van 2002 tot 2015 heeft de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zich ontwikkeld van een versnipperde organisatie naar een ge-integreerde dienstverlening die zich niet alleen uitstrekt tot de keten Werk en Inkomen, maar zich ook gaat uitstrekken naar de domeinen zorg en maatschappelijke ondersteuning. Deze PS Special volgt in grote lijnen de hoofdstukindeling van de Wet SUWI en wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin naar de toekomst wordt gekeken.