Naar content
146 Zoekresultaten voor " Monografie%C3%ABn%20Privaatrecht "
 1. Hypotheek

  Deze monografie over het hypotheekrecht heeft steeds in een behoefte voorzien. Dit maakte het des te belangrijker de monografie volledig bij te werken wat betreft de ontwikkelingen in de literatuur en jurisprudentie van de laatste jaren.

 2. Modernisering van het NV-recht

  In deze monografie onderzoekt prof. mr. B.J. de Jong hoe het Nederlandse recht inzake naamloze vennootschappen kan worden gemoderniseerd, in het licht van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht.

 3. Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

  Niet eerder verscheen er een monografie over ontbinding en vereffening van rechtspersonen. Met name de doorgronding van de weinig heldere vereffeningsregels krijgen uitgebreid aandacht.

 4. Belastingheffing over particulierpensioen & overheidspensioen

  Deze monografie behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld welk land het recht heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te betrekken.

 5. Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

  In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een volledige en overzichtelijke behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.

 6. Fictieve verkrijgingen in de Successiewet 1956

  In deze monografie worden de verschillende fictieve verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking artikelsgewijs behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met concrete aanbevelingen.

 7. Fictieve verkrijgingen in de Successiewet 1956

  In deze monografie worden de verschillende fictieve verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking artikelsgewijs behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met concrete aanbevelingen.

 8. Bewijslastverdeling

  Bewijslastverdeling verschijnt als deel 3 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk. Het boek vervangt de in 1992 verschenen Monografie BW Bewijslastverdeling (A24) en het boek Rechtspraakoverzicht bewijslastverdeling.

 9. Aanneming van werk

  Deze monografie bevat een onderzoek naar de inhoud van de wettelijke regeling van titel 7.12 BW (aanneming van werk). Daarbij is het feitelijk verloop van een typisch aannemingsproces tot uitgangspunt genomen.

 10. De formeelrechtelijke aspecten horizontaal toezicht in belastingzaken

  In deze monografie worden vanuit de juridische invalshoek de verhoudingen tussen het horizontale convenant en de genoemde verticale toezichtsbevoegdheden van de inspecteur onderzocht.