Naar content
133 Zoekresultaten voor " Monografie%C3%ABn%20Privaatrecht "
 1. Modernisering van het NV-recht

  In deze monografie onderzoekt prof. mr. B.J. de Jong hoe het Nederlandse recht inzake naamloze vennootschappen kan worden gemoderniseerd, in het licht van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht.

 2. Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

  Niet eerder verscheen er een monografie over ontbinding en vereffening van rechtspersonen. Met name de doorgronding van de weinig heldere vereffeningsregels krijgen uitgebreid aandacht.

 3. Bewijslastverdeling

  Bewijslastverdeling verschijnt als deel 3 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk. Het boek vervangt de in 1992 verschenen Monografie BW Bewijslastverdeling (A24) en het boek Rechtspraakoverzicht bewijslastverdeling.

 4. Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

  In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een volledige en overzichtelijke behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.

 5. Bruikleen, verbruikleen en geldlening

  In deze monografie worden de overeenkomsten van bruikleen en verbruikleen behandeld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de overeenkomst van geldlening, als specialis van de overeenkomst van verbruikleen.

 6. Aanneming van werk

  Deze monografie bevat een onderzoek naar de inhoud van de wettelijke regeling van titel 7.12 BW (aanneming van werk). Daarbij is het feitelijk verloop van een typisch aannemingsproces tot uitgangspunt genomen.

 7. Fictieve verkrijgingen in de Successiewet 1956

  In deze monografie worden de verschillende fictieve verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking artikelsgewijs behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met concrete aanbevelingen.

 8. Vermogensbeheer

  In deze monografie staat de civielrechtelijke regulering van vermogensbeheer en de daarbij betrokken vermogensbeheerder centraal.

 9. Belastingheffing over particulierpensioen & overheidspensioen

  Deze monografie behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld welk land het recht heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te betrekken.

 10. Burenrecht

  Deze monografie gaat over het burenrecht. Samen met de mandeligheid en de erfdienstbaarheden behoort het burenrecht tot dat deel van het privaatrecht, dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn.