Naar content
133 Zoekresultaten voor " Monografie%C3%ABn%20Privaatrecht "
 1. Vermogensbeheer

  In deze monografie staat de civielrechtelijke regulering van vermogensbeheer en de daarbij betrokken vermogensbeheerder centraal.

 2. Burenrecht

  Deze monografie gaat over het burenrecht. Samen met de mandeligheid en de erfdienstbaarheden behoort het burenrecht tot dat deel van het privaatrecht, dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn.

 3. Bewijslastverdeling

  Bewijslastverdeling verschijnt als deel 3 in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk. Het boek vervangt de in 1992 verschenen Monografie BW Bewijslastverdeling (A24) en het boek Rechtspraakoverzicht bewijslastverdeling.

 4. Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

  In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een volledige en overzichtelijke behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.

 5. Fictieve verkrijgingen in de Successiewet 1956

  In deze monografie worden de verschillende fictieve verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking artikelsgewijs behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met concrete aanbevelingen.

 6. Bruikleen, verbruikleen en geldlening

  In deze monografie worden de overeenkomsten van bruikleen en verbruikleen behandeld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de overeenkomst van geldlening, als specialis van de overeenkomst van verbruikleen.

 7. Aanneming van werk

  Deze monografie bevat een onderzoek naar de inhoud van de wettelijke regeling van titel 7.12 BW (aanneming van werk). Daarbij is het feitelijk verloop van een typisch aannemingsproces tot uitgangspunt genomen.

 8. De formeelrechtelijke aspecten horizontaal toezicht in belastingzaken

  In deze monografie worden vanuit de juridische invalshoek de verhoudingen tussen het horizontale convenant en de genoemde verticale toezichtsbevoegdheden van de inspecteur onderzocht.

 9. Fictieve verkrijgingen in de Successiewet 1956

  In deze monografie worden de verschillende fictieve verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking artikelsgewijs behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met concrete aanbevelingen.

 10. Belastingheffing over particulierpensioen & overheidspensioen

  Deze monografie behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld welk land het recht heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te betrekken.