Naar content
60 Zoekresultaten voor " Meijers-reeks "
 1. Intellectuele eigendom

  Het is van meet af aan het vaste voornemen van E.M. Meijers geweest om ook de voortbrengselen van de geest op te nemen in het door hem te ontwerpen nieuwe burgerlijk wetboek. Dat was voor hem zelfs een principiële kwestie, overtuigd als hij was dat auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en wat dies meer zij, onderdeel uitmaakten van het burgerlijk recht.

 2. Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

  Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen.

 3. Asser Procesrecht 1 Beginselen van burgerlijk procesrecht

  Dit boek vormt de algemene inleiding van de Asser Procesrecht-reeks, en bespreekt enkele thema’s uit ons burgerlijk procesrecht die de elders in de reeks uitvoeriger besproken specifieke onderdelen van dat procesrecht overstijgen.

 4. Asser 7-I Algemene bepalingen en rederij

  Dit is Deel I van een aan Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek te wijden reeks delen in de Asser-serie.

 5. En na de crisis?

  In deze lustrumbundel behandelen (oud)-bedrijfsjuristen een reeks actuele en fundamentele onderwerpen in het licht van de nog steeds voortdurende financiële crisis.

 6. Asser 7-I Algemene bepalingen en rederij

  Dit is Deel I van een aan Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek te wijden reeks delen in de Asser-serie.

 7. En na de crisis?

  In deze lustrumbundel behandelen (oud)-bedrijfsjuristen een reeks actuele en fundamentele onderwerpen in het licht van de nog steeds voortdurende financiële crisis.

 8. Asser 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen

  Dit is deel II van een aan Boek 8 BW te wijden reeks handboeken in de Asser-serie. Dit deel behandelt de rechten en voorrechten op zeeschepen en de bepalingen over de positie van de kapitein.

 9. Asser 8-II* Rechten en voorrechten op zeeschepen

  Dit is deel II van een aan Boek 8 BW te wijden reeks handboeken in de Asser-serie. Dit deel behandelt de rechten en voorrechten op zeeschepen en de bepalingen over de positie van de kapitein.

 10. Hoe verder met collegiaal bestuur in Nederland?

  Eerste deel uit de nieuwe ZIFO-reeks. De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van de debatten die op 25 november 2010 op de VU hebben plaatsgevonden over de wijziging van art. 2:9 BW, zoals wordt voorgesteld in het wetvoorstel bestuur en toezicht (kamerstukken I, 2009-2010, 31 763).