Naar content
3169 Zoekresultaten voor " Mastermonografie%C3%ABn Staats- en Bestuursrecht "
 1. Collectie Staats- en Bestuursrecht Compleet

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Staats- en Bestuursrecht Compleet. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) en Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB).

 2. Collectie Staats- en Bestuursrecht Expert

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Staats- en Bestuursrecht Expert. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Staatssteun, Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht en De gewone rechter en de bestuursrechtspraak.

 3. Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht

  Deze mastermonografie behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht wordt verstaan.

 4. Financiëel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht

  Preadvies Vereniging voor Effectenrecht van juni 2009. Hoge actualiteitswaarde inzake de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht, met name vraagstukken rondom de sanctionering van de overtreding van gedragsvoorschriften (financiële sector).

 5. Bestuursrecht Actueel

  De nieuwsbrief Bestuursrecht Actueel bestaat uit een drietal rubrieken te weten wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

 6. Wetteksten Bestuursrecht

  In de serie Wetteksten verschijnen wetsedities op specifieke rechtsgebieden. Hierin wordt die wet- en regelgeving opgenomen die voor het juridisch onderwijs relevant is. Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze specifieke wetgeving bij de hand wil hebben.

 7. Collectie Algemeen Bestuursrecht Basis (Overheid)

  Collecties Overheid: Speciaal voor overheidsfunctionarissen is er de Collectie Algemeen Bestuursrecht Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tekst & Commentaar Algemene Wet bestuursrecht, AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. AB Kort) en de module Algemeen Bestuursrecht.

 8. Algemeen fiscaal bestuursrecht

  Deze nieuwe druk houdt u op koers in het algemene fiscale bestuursrecht, inclusief de overige - niet minder belangrijke - ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak.

 9. Collectie Algemeen Bestuursrecht Compleet (Overheid)

  Collecties Overheid: Speciaal voor overheidsfunctionarissen is er de Collectie Algemeen Bestuursrecht Compleet. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Modellen voor de rechtspraktijk, Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht en de Module Algemeen Bestuursrecht.

 10. Algemene wet bestuursrecht

  Dit Lexplicatiedeel bevat de Awb per 1 juli 2014. Alle artikelen in meer dan 1.500 pagina´s zijn voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast zijn alle relevante onderdelen uit de parlementaire geschiedenis en de belangrijkste jurisprudentie per artikel verwerkt.