Naar content
3818 Zoekresultaten voor " Martijn van der Kooij en Dirk van Harten "
 1. Van haven en handel

  Van haven en handel behandelt de kernzaken van het handelsverkeersrecht. Een praktisch leerboek voor studenten, maar ook voor praktijkjuristen.

 2. Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

  Niet eerder verscheen er een monografie over ontbinding en vereffening van rechtspersonen. Met name de doorgronding van de weinig heldere vereffeningsregels krijgen uitgebreid aandacht.

 3. Heffing van schenk- en erfbelasting

  Dit boek bespreekt welke aanpassingen de huidige Successiewet 1956 zou moeten ondergaan om ‘equality- of opportunity-proof’ te worden. Het gaat in op het systeem van heffing, de bepaling van het belastbaar bedrag en het tarief en de vrijstellingen.

 4. Disfunctioneren en wangedrag van werknemers

  Functioneert een werknemer niet naar behoren of maakt hij zich schuldig aan wangedrag, dan rijst de vraag welke maatregelen door de werkgever ten aanzien van deze werknemer kunnen worden genomen.

 5. Processen en effecten van herindeling

  Hoe beoordelen raadsleden, gemeenteambtenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente herindelingen?

 6. Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

  In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een volledige en overzichtelijke behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.

 7. Compendium van het personen- en familierecht

  In deze twaalfde druk zijn een groot aantal wetswijzigingen en relevante nationale en internationale jurisprudentie verwerkt. Deze uitgave biedt weer een actueel overzicht van het volledige personen- en familierecht. In een achttiental hoofdstukken behandelen de auteurs alle onderdelen van het steeds veranderende Boek 1 BW.

 8. Koop en verkoop van onroerende zaken

  In deze vierde druk zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur rond de koop van onroerende zaken verwerkt.

 9. Canon van het uitgevers- en auteursrecht

  De Canon van het uitgevers- en auteursrecht beschrijft vijf eeuwen kopij-, staats-,uitgevers- en auteursrecht in Nederland.

 10. Canon van het uitgevers- en auteursrecht

  De Canon van het uitgevers- en auteursrecht beschrijft vijf eeuwen kopij-, staats-,uitgevers- en auteursrecht in Nederland.