Naar content
5 Zoekresultaten voor " Marion Nieuwenhuizen "
  1. Integreren kan helemaal niet

    Integreren kan helemaal niet Alphen Rijn ‘De migrant kan helemaal niet integreren. Het wereldbeeld van immigranten staat haaks op dat van westerlingen. Maar met die kloof valt te leven', stelt David Pinto in Canon voor Participatie en Diversiteit. En: ‘Buitenlanders worden in Nederland vaak beschouwd als een zielig stel¬letje. Ze kunnen echter best voor zichzelf opkomen. Verschillende instanties die denken voor hen te moeten zorgen, kunnen verdwijnen.' David Pinto pleitte in het verleden al voor het overhevelen van het centraal, landelijk beleid naar de gemeenten opdat grote concentratiegebieden zoals de grote gemeenten ruimte krijgen om een ander beleid te voeren dan kleinere gemeenten waar weinig tot geen migranten zijn. In het huidige kabinet is dit pleidooi overgenomen. Met het nieuwe beleid van decentralisatie en aanvang van afschaffing van specifiek doelgroepenbeleid door het kabinet Rutte, dienen gemeenten voortaan zelf passende antwoorden te formuleren voor de problemen die het gevolg zijn van een tekortschietende participatie van hun inwoners. Hoogleraar David Pinto wijdt zijn nieuwe (vijftiende) boek Canon voor Participatie en Diversiteit – Een praktische en realistische kijk en aanpak – aan deze thematiek. In dit boek formuleert hij praktische en realistische voorstellen. Concreet uitgewerkt aan de hand van 49 cases, vragen en problemen die uit onderzoek naar voren zijn gekomen. Het boek behandelt eveneens de vragen: waarom migrantenkinderen minder presteren en hoe het beter kan; waarom integratiebeleid vervangen dient te worden door participatiebeleid; hoe opleidingen, bedrijven en andere organisaties een effectief diversteitsbeleid kunnen opzetten; hoe migranten in huis te halen en te behouden; waarom de alom bekend en geroemde Maslow piramide geen universele toepassing kan hebben en de toepassing ervan bij migranten contraproductief is. Boekpresentatie Op 13 februari zal minister Gerd Leers het boek in ontvangst nemen. Daarna vindt er een paneldiscussie plaats met minister Gerd Leers, VVD-kamerlid Cora van Nieuwenhuizen, wethouder en loco-burgemeester van Amsterdam, Lodewijk Asscher en David Pinto. Dagvoorzitter is Frits Huffnagel, onder anderen presentator bij BNR nieuwsradio. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meld u nu aan op: Datum: 13 februari 2012, 14:00 -17:00 uur. Plaats: Regardz, Olympisch stadion 24, Amsterdam. David Pinto, bedenker van onder meer de Inburgeringsprogramma's en de Structurentheorie over het verschil tussen mensen op macro-, meso- en microniveau, doet in zijn nieuwe boek Canon voor Participatie en Diversiteit praktische voorstellen voor het integratievraagstuk. Hij pleit voor een ander beleid. Het boek wordt uitgegeven door Kluwer. Na de overhandiging aan minister Gerd Leers op 13 februari, is er een paneldiscussie met Gerd Leers, Cora van Nieuwenhuizen, Lodewijk Asscher en David Pinto. 201202020000

  2. nieuwsbrief-retail

    Nieuwsbrief RETAIL@TENTION nummer

  3. Contact Docentenexemplaar

    Vragen over het docentexemplaar? Mail naar docent-nl@wolterskluwer.com of bel 0570-647071