Naar content
86 Zoekresultaten voor " Lexplicatie "
 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1

  Nieuw in Lexplicatie: een deel dat volledig is gewijd aan het personen- en familierecht, met heldere uitleg en aantekeningen over actuele wetswijzigingen en jurisprudentie.

 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1

  Nieuw in Lexplicatie: een deel dat volledig is gewijd aan het personen- en familierecht, met heldere uitleg en aantekeningen over actuele wetswijzigingen en jurisprudentie.

 3. Kieswet

  Dit Lexplicatiedeel bevat zowel de nationale als de internationale regelingen die voor het kiesrecht in Nederland van belang zijn inclusief commentaar, waarin parlementaire behandeling en jurisprudentie uitvoerig aan bod komen.

 4. Burgerlijk Wetboek Boek 3

  Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het algemene deel van het vermogensrecht, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar. Naast Boek 3 BW bevat dit deel ook de relevante onderdelen uit de Overgangswet en de Invoeringswet, de relevante uitvoeringsbesluiten en een aantal zelfstandige wetten en besluiten die met Boek 3 BW verband houden. 

 5. Burgerlijk Wetboek Boek 5

  Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan de zakelijke rechten eigendom, mandeligheid, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal en appartementsrechten, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar.

 6. Burgerlijk Wetboek Boek 3

  Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het algemene deel van het vermogensrecht, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar. Naast Boek 3 BW bevat dit deel ook de relevante onderdelen uit de Overgangswet en de Invoeringswet, de relevante uitvoeringsbesluiten en een aantal zelfstandige wetten en besluiten die met Boek 3 BW verband houden. 

 7. Burgerlijk Wetboek Boek 4

  Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het erfrecht, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar.

 8. Europese regelgeving omzetbelasting (BTW)

  Dit Lexplicatiedeel bundelt de Europese richtlijnen die op de omzetbelasting betrekking hebben. De auteur geeft in zijn inleiding en kernbeschrijvingen heldere uitleg over essentie en achtergronden.

 9. Europees octrooiverdrag

  Dit Lexplicatiedeel bevat het Europees octrooiverdrag (EOV) en de daarop gebaseerde regelgeving. Voorzien van parlementaire behandeling en jurisprudentie. Helder en informatief.

 10. Flora- en faunawet

  De Flora- en faunawet geeft regels over de aanwijzing van beschermde planten- en diersoorten en hun leefomgeving, verbiedt handelingen die deze soorten kunnen bedreigen en regelt bijzondere onderwerpen zoals de jacht. Dit Lexplicatiedeel bevat zowel de wet als de uitvoeringsregelgeving die daarop is gebaseerd.