Naar content
88 Zoekresultaten voor " Lexplicatie "
 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1

  Nieuw in Lexplicatie: een deel dat volledig is gewijd aan het personen- en familierecht, met heldere uitleg en aantekeningen over actuele wetswijzigingen en jurisprudentie.

 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1

  Nieuw in Lexplicatie: een deel dat volledig is gewijd aan het personen- en familierecht, met heldere uitleg en aantekeningen over actuele wetswijzigingen en jurisprudentie.

 3. Kieswet

  Dit Lexplicatiedeel bevat zowel de nationale als de internationale regelingen die voor het kiesrecht in Nederland van belang zijn inclusief commentaar, waarin parlementaire behandeling en jurisprudentie uitvoerig aan bod komen.

 4. Wegenwetgeving

  Dit Lexplicatiedeel bevat naast de Wegenwet ook de Wet herverdeling wegenbeheer, de Tunnelwet Westerschelde en de relevante uitvoeringsregelgeving.

 5. Beleidsbesluiten Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW)

  Dit Lexplicatiedeel staat volledig in het teken van de beleidsbesluiten en toelichtingen die het Ministerie van Financiën aan de omzetbelasting heeft gewijd. Bij alle regelingen zijn korte beschrijvingen opgenomen die de essentie weergeven.

 6. Algemene wet bestuursrecht

  Dit Lexplicatiedeel bevat de Awb per 1 juli 2014. Alle artikelen in meer dan 1.500 pagina´s zijn voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast zijn alle relevante onderdelen uit de parlementaire geschiedenis en de belangrijkste jurisprudentie per artikel verwerkt.

 7. Europees en internationaal merkenrecht

  Dit Lexplicatiedeel gaat over het merkenrecht zoals dat geldt buiten Benelux-verband. Het bevat de verdragen waarbij Nederland partij is. Een prettig en compleet overzicht van de regelingen die voor het internationale merkenrecht van belang zijn.

 8. Europees octrooiverdrag

  Dit Lexplicatiedeel bevat het Europees octrooiverdrag (EOV) en de daarop gebaseerde regelgeving. Voorzien van parlementaire behandeling en jurisprudentie. Helder en informatief.

 9. Flora- en faunawet

  De Flora- en faunawet geeft regels over de aanwijzing van beschermde planten- en diersoorten en hun leefomgeving, verbiedt handelingen die deze soorten kunnen bedreigen en regelt bijzondere onderwerpen zoals de jacht. Dit Lexplicatiedeel bevat zowel de wet als de uitvoeringsregelgeving die daarop is gebaseerd.

 10. Europees en internationaal merkenrecht

  Dit Lexplicatiedeel gaat over het merkenrecht zoals dat geldt buiten Benelux-verband. Het bevat de verdragen waarbij Nederland partij is. Een prettig en compleet overzicht van de regelingen die voor het internationale merkenrecht van belang zijn.