Naar content
3002 Zoekresultaten voor " Handboeken staats- en bestuursrecht "
 1. Collectie Staats- en Bestuursrecht Compleet

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Staats- en Bestuursrecht Compleet. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) en Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB). U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.

 2. Collectie Staats- en Bestuursrecht Expert

  Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Staats- en Bestuursrecht Expert. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Staatssteun, Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht en De gewone rechter en de bestuursrechtspraak. U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.

 3. Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht

  Deze mastermonografie behandelt de boeiende verhouding tussen het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht wordt verstaan.

 4. Financiëel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht

  Preadvies Vereniging voor Effectenrecht van juni 2009. Hoge actualiteitswaarde inzake de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht, met name vraagstukken rondom de sanctionering van de overtreding van gedragsvoorschriften (financiële sector).

 5. Bestuursrecht Actueel

  De nieuwsbrief Bestuursrecht Actueel bestaat uit een drietal rubrieken te weten wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

 6. Wetteksten Bestuursrecht

  In de serie Wetteksten verschijnen wetsedities op specifieke rechtsgebieden. Hierin wordt die wet- en regelgeving opgenomen die voor het juridisch onderwijs relevant is. Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze specifieke wetgeving bij de hand wil hebben.

 7. Algemeen fiscaal bestuursrecht

  Deze nieuwe druk houdt u op koers in het algemene fiscale bestuursrecht, inclusief de overige - niet minder belangrijke - ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak.

 8. Hoofdzaken van het bestuursrecht

  In deze uitgave wordt het bestuursrecht op inleidend niveau behandeld. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod. Details zijn daarbij vermeden; het gaat om de hoofdzaken. De uitgave is voorzien van tal van voorbeelden en een aantal schema’s.

 9. Algemene wet bestuursrecht

  Dit Lexplicatiedeel bevat de Awb per 1 juli 2014. Alle artikelen in meer dan 1.500 pagina´s zijn voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast zijn alle relevante onderdelen uit de parlementaire geschiedenis en de belangrijkste jurisprudentie per artikel verwerkt.

 10. Tekstuitgave Ruimtelijk Bestuursrecht 2016.1

  Handzame pocket met de tekst van alle regelingen in uw werkveld van het ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht en milieu. Wettekst en uitvoeringsregelingen direct bij de hand. Nieuw in deze editie: de Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 de Monumentenwet vervangt.