Naar content
237 Zoekresultaten voor " Groene Serie "
 1. Groene Serie Zakelijke rechten

  Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten, waarin literatuur en jurisprudentie zijn verwerkt. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 2. Groene Serie Huurrecht

  De uitgave Huurrecht, onderdeel van de Groene Serie, is een artikelsgewijs commentaar op de wettelijke huurbepalingen. Het nieuwe huurrecht, titel 7.4 BW is hier volledig in verwerkt. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 3. Groene Serie Onrechtmatige daad

  Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 4. Groene Serie Personenassociaties

  Personenassociaties gaat in op de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de rederij.  Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 5. Groene Serie Vermogensrecht

  Een artikelsgewijs commentaar op Boek 3 BW, Vermogensrecht in het algemeen. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 6. Groene Serie Faillissementswet

  In Faillissementswet vindt u commentaar per wetsartikel met daarin verwerkt: de belangrijkste jurisprudentie en literatuurverwijzingen en een afzonderlijk fiscaal commentaar. Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 7. Groene Serie Erfrecht

  Gezaghebbend artikelsgewijs commentaar dat u een compleet inzicht geeft in het nieuwe erfrecht en dat de ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur op de voet blijft volgen. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 8. Groene Serie Verbintenissenrecht

  Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad. Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 9. Groene Serie Bijzondere overeenkomsten

  Bevat een artikelsgewijs commentaar op titel 1 Koop en ruil, titel 7 Opdracht, titel 7A Reisovereenkomst, titel 9 Bewaarneming, titel 10 Arbeidsovereenkomst, titel 14 Borgtocht en titel 15 Vaststellingsovereenkomst van Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 10. Groene Serie Rechtspersonen

  Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.