Naar content
422 Zoekresultaten voor " Ger Essers "
 1. Geruisloze terugkeer uit de BV

  Een wettelijke regeling met betrekking tot een geruisloze omzetting van een BV naar een IB-onderneming heeft jarenlang op het wetgevingsprogramma gestaan.

 2. Geruisloze omzetting

  In deze brochure wordt de omzetting van een door een natuurlijk persoon voor zijn rekening gedreven onderneming in een BV op de voet van artikel 3.65 Wet IB 2001 behandeld.

 3. De Gereedschapskist van de Curator

  In deze bundel komen de diverse instrumenten aan bod die de curator tot zijn beschikking heeft.

 4. Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

  Het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs-en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap geevalueerd.

 5. Asser 1-II Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven

  In dit personen- en familierechtdeel uit de Asser-serie zijn op gedetailleerd en diepgaand niveau de ontwikkelingen van de laatste zes jaren verwerkt op het gebied van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, het huwelijksvermogensrecht en het ongehuwd samenleven. Een onmisbare hulp in uw rechtspraktijk!

 6. Gerechtsdeurwaarderswet

  Dit Lexplicatiedeel bevat de regelingen waarin het ambt, de rechtspositie en het functioneren van de gerechtsdeurwaarder worden vormgegeven. De auteur geeft uitleg in de vorm van kernbeschrijvingen, inleidingen en artikelsgewijs commentaar.

 7. Geruisloze terugkeer uit de bv

  Een wettelijke regeling met betrekking tot een geruisloze omzetting van een BV naar een IB-onderneming heeft jarenlang op het wetgevingsprogramma gestaan.

 8. Onrechtmatige daad in groepsverband

  In deze uitgave wordt het leerstuk van de onrechtmatige daad in groepsverband integraal behandeld. De in art. 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad in groepsverband leent zich in beginsel voor toepassing in veel, uiteenlopende gevallen.

 9. Kritiek op recht

  Dit liber amicorum werd samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat van Gerrit van Maanen. Hij was sinds 1989 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht. De bundel bevat tal van bijdragen die gaan over de onrechtmatige daad en schadevergoeding, maar daarnaast zijn er bijdragen over goederenrecht, rechtsgeschiedenis, de sociale aspecten van eigendom en het kraken van huizen, de rechtsgebieden waarover Gerrit van Maanen ook zelf heeft gepubliceerd.