Naar content
421 Zoekresultaten voor " Ger Essers "
 1. Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

  Het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs-en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap geevalueerd.

 2. Gerechtsdeurwaarderswet

  Dit Lexplicatiedeel bevat de regelingen waarin het ambt, de rechtspositie en het functioneren van de gerechtsdeurwaarder worden vormgegeven. De auteur geeft uitleg in de vorm van kernbeschrijvingen, inleidingen en artikelsgewijs commentaar.

 3. Geruisloze terugkeer uit de bv

  Een wettelijke regeling met betrekking tot een geruisloze omzetting van een BV naar een IB-onderneming heeft jarenlang op het wetgevingsprogramma gestaan.

 4. Geruisloze omzetting

  In deze brochure wordt de omzetting van een door een natuurlijk persoon voor zijn rekening gedreven onderneming in een BV op de voet van artikel 3.65 Wet IB 2001 behandeld.

 5. Geruisloze terugkeer uit de BV

  Een wettelijke regeling met betrekking tot een geruisloze omzetting van een BV naar een IB-onderneming heeft jarenlang op het wetgevingsprogramma gestaan.

 6. De Gereedschapskist van de Curator

  In deze bundel komen de diverse instrumenten aan bod die de curator tot zijn beschikking heeft.

 7. Asser 1-II Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven

  In dit personen- en familierechtdeel uit de Asser-serie zijn op gedetailleerd en diepgaand niveau de ontwikkelingen van de laatste zes jaren verwerkt op het gebied van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, het huwelijksvermogensrecht en het ongehuwd samenleven. Een onmisbare hulp in uw rechtspraktijk!

 8. Onrechtmatige daad

  Centraal in dit boek staat het momenteel geldende aansprakelijkheidsrecht zoals dat in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld.

 9. Kort begrip van het Benelux merkenrecht

  Vooruitlopend op de negende druk van Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht is een herziening van het hoofdstuk merkenrecht uit dat boek waarvan de actualisering al gereed was, nu apart uitgegeven als kort begrip van het Benelux...