Naar content
3622 Zoekresultaten voor " Fiscale Encyclopedie De Vakstudie "
 1. Encyclopedie van de rechtswetenschap 1

  Het boek Grondslagen, deel 1 in de serie Encyclopedie van de rechtswetenschap, behandelt in 10 hoofdstukken enkele encyclopedische vragen van het recht. Is de rechtswetenschap wel een echte wetenschap?

 2. De fiscale vaststellingsovereenkomst

  Fiscale vaststellingsovereenkomsten bevinden zich op het grensvlak van publiek- en privaatrecht: aan de ene kant is er sprake van een privaatrechtelijke rechtshandeling, namelijk een contract en aan de andere kant is er inhoudelijk sprake van een afspraak met betrekking tot een uit te oefenen publiekrechtelijke bevoegdheid.

 3. De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

  Het regime van de fiscale eenheid, zoals dat na de herziening per 1 januari 2003 is gaan gelden, wordt in deze brochure beschreven. Na een beknopte inleiding over het (nieuwe) karakter van de fiscale eenheid worden de vereisten voor de totstandkoming van een fiscale eenheid, de bepalingen tijdens de fiscale eenheid alsmede de gevolgen van het beëindigen van een fiscale eenheid beschreven.

 4. Vakstudie 16 - Belastingen van de Caribische Koninkrijksdelen

  De Vakstudie Belastingen van de Caribische Koninkrijksdelen biedt u het meest uitgebreide artikelsgewijs commentaar. Compleet en toegankelijk. Deze module vindt u ook in de Collectie Belastingadvies. Vraag hier een proefabonnement aan.

 5. Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990

  Deze brochure geeft u een overzicht van de fiscale aansprakelijkheidsbepalingen die in de Invorderingswet 1990 zijn opgenomen. Zowel de formele aspecten als de materiële aspecten van die bepalingen worden behandeld.

 6. Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb

  In deze fiscale brochure Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB wordt mede aan de hand van een groot aantal arresten van de belastingkamer en de strafkamer van de Hoge Raad uitgebreid ingegaan op het boeterecht na inwerkingtreden van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit op 1 januari 2014.

 7. Agenda voor de fiscale praktijk 2016

  De complete bureau-agenda voor de fiscaal adviseur.

 8. Encyclopedie Sociale Zekerheid

  Deze online encyclopedie behandelt alle aspecten rondom sociale zekerheid en bestaat uit twee delen: de Encyclopedie Sociale Verzekeringen en de Encyclopedie Sociale Voorzieningen, beide ook los verkrijgbaar. U kunt putten uit een unieke bron van juridische, beleidsmatige én praktische informatie. Een aanwinst voor iedere sociale zekerheidsspecialist. Deze encyclopedie is opgenomen in de Collectie Sociale Zekerheid. Vraag hier ter kennismaking kosteloos en vrijblijvend uw proefabonnement van vier weken aan.

 9. Encyclopedie Sociale Verzekeringen

  Alle aspecten rondom sociale verzekeringen komen aan de orde in deze online encyclopedie. U beschikt over een compleet pakket juridische én praktische informatie over de beleidsterreinen van  sociale zekerheid, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, zorg- en ziektekosten, inkomensvoorzieningen voor specifieke doelgroepen, premie- en verzekeringsplicht, bestuursrecht en internationaal socialezekerheidsrecht. Deze encyclopedie is onderdeel van de Collectie Sociale Zekerheid. Vraag hier kosteloos en vrijblijvend een proefabonnement van vier weken aan om kennis te maken.

 10. Fiscale fraude

  Nuyens en Feenstra schetsen de achtergrond van het fiscale (proces)recht en het commune strafrecht. Ook de fiscale fraudebestrijding en de rol van OM, FIOD en Belastingdienst worden belicht. Daarnaast passeren algemene (strafrechtelijke) thema’s de revue, zoals de inlichtingenverplichting en het ‘nemo tenetur’. In dit handboek zijn ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie verwerkt.