Naar content
1192 Zoekresultaten voor " Financieel Recht "
 1. Actualiteiten Financieel Recht

  In de cursus ‘Actualiteiten Financieel Recht’ brengt onze docent u op de hoogte van de laatste belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het Financiële recht en het toezicht in de financiële sector. Tevens komen de nieuwste wetgevingswensen van de toezichthouders AFM en DNB aan bod en de wijzigingen van de wet en onderliggende besluiten. Er is veel aandacht voor transparantie van toezicht, wetgeving, privacy en innovatie.

 2. Compliance in het financieel toezichtrecht

  Het financiële toezichtrecht kent groot belang toe aan een beheersbare en integere bedrijfsvoering door financiële ondernemingen en trustkantoren. De compliancefunctie en de compliance officer vervullen daarbij een belangrijke rol. In deze bundel gaan diverse auteurs in op deze rol. Deze auteurs belichten de compliancefunctie en de compliance officer vanuit verschillende invalshoeken: het financieel toezichtrecht, het civiele-, bestuurs- en strafrecht. De auteurs zijn werkzaam bij de rechterlijke macht, de advocatuur, de compliancepraktijk en de AFM.

 3. Verbindend recht

  Het thema van dze vriendenbundel is 'verbinding'. Het doet professioneel en persoonlijk recht aan Krijn Haak. Als gezaghebbend beoefenaar van het handelsrecht die de verbanden tussen rechtsgebieden benadrukt en persoon die grote waarde hecht aan goede onderlinge contacten.

 4. Geleerd Recht

  Het boek schetst de geschiedenis van de Europese rechtswetenschap vanaf haar ontstaan in de Romeinse tijd tot nu. Het behandelt tevens de politieke, sociale en economische factoren die mede bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de rechtswetenschap.

 5. Gemeenschappelijk recht

  Het boek is in deze derde druk op een groot aantal punten aangepast en uitgebreid. Zo is de nieuwe regeling in de Awb omtrent aansprakelijkheid voor besluiten besproken en is een paragraaf over de formele rechtskracht opgenomen. Er is uiteraard ruime aandacht besteed aan andere recente wetgeving, literatuur en jurisprudentie. Tegelijkertijd komen ook de wenselijke ontwikkelingen voor de toekomst aan de orde.

 6. Memo Financiële Planning - Het financieel plan

  Het persoonlijk integraal financieel plan staat centraal in het financiële-planningsproces. Dit proces bestaat uit vier stappen: kennismaking, beeldvorming, oplossing en nazorg. Binnen dit proces zal het financieel plan moeten worden verkocht, opgesteld, gepresenteerd, uitgevoerd en up-to-date worden gehouden. In Memo Financiële Planning - Het financieel plan vindt u al deze onderdelen.

 7. Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel

  Wat zou er naar uw mening moeten gebeuren om het burgerlijk recht daadwerkelijk beter te maken? Dat was de vraag waarmee auteurs werden benaderd voor een korte, krachtige en opiniërende bijdrage aan de rubriek Beter Burgerlijk Recht in de jaargang 2011 van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.

 8. Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel

  Wat zou er naar uw mening moeten gebeuren om het burgerlijk recht daadwerkelijk beter te maken? Dat was de vraag waarmee auteurs werden benaderd voor een korte, krachtige en opiniërende bijdrage aan de rubriek Beter Burgerlijk Recht in de jaargang 2011 van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.

 9. Dwingend en aanvullend recht

  Het privaatrecht normeert en faciliteert. Wanneer het normeert legt het verboden of geboden op. Wanneer het faciliteert vult het partijafspraken aan. Dwingend en aanvullend recht zijn hiervoor de geëigende termen.

 10. Jurisprudentiebundel ICT-recht

  Deze bundel bevat ICT gerelateerde jurisprudentie. Bij de selectie en indeling van de jurisprudentie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het boek Recht en Computer onder redactie van H. Franken, H.W.K. Kasperen en A.H.