Naar content
283 Zoekresultaten voor " Fed Fiscale Studieserie "
 1. Fiscaal Tijdschrift FED

  Kenmerkend van het vakblad is het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen.

 2. Fiscaal Tijdschrift FED

  Dit online naslagwerk staat bekend om het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Vierentwintig updates per jaar en toegang tot het archief dat teruggaat tot 1983.

 3. Fiscale fraude

  Nuyens en Feenstra schetsen de achtergrond van het fiscale (proces)recht en het commune strafrecht. Ook de fiscale fraudebestrijding en de rol van OM, FIOD en Belastingdienst worden belicht. Daarnaast passeren algemene (strafrechtelijke) thema’s de revue, zoals de inlichtingenverplichting en het ‘nemo tenetur’. In dit handboek zijn ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie verwerkt.

 4. Fiscale fraude

  Nuyens en Feenstra schetsen de achtergrond van het fiscale (proces)recht en het commune strafrecht. Ook de fiscale fraudebestrijding en de rol van OM, FIOD en Belastingdienst worden belicht. Daarnaast passeren algemene (strafrechtelijke) thema’s de revue, zoals de inlichtingenverplichting en het ‘nemo tenetur’. In dit handboek zijn ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie verwerkt.

 5. Fiscale Modellen

  Fiscaal adviseurs, bedrijven en landelijke en lokale overheden wisselen voortdurend documenten met elkaar uit, zoals beroep- en bezwaarschriften, stamrechtcontracten, voorovereenkomsten en volmachten.

 6. Fiscale voorraadwaardering

  In deze brochure wordt aan de oude jurisprudentie maar vooral ook nieuwe ontwikkelingen aandacht besteed. Een actueel onderwerp is bijvoorbeeld de afbakening van het voorraadbegrip ten opzichte van de balanskwalificaties bedrijfsmiddel en onderhanden werk.

 7. Fiscale innovatie stimuleringsmaatregelen

  In hoeverre kan het bedrijfsleven profiteren van de nieuwe fiscale regeling: de Research & Developmentaftrek? Dit e-book gaat in op de werking van de fiscale maatregelen en bevat vele voorbeelden.

 8. Fiscale stimuleringsmaatregelen innovatie

  In hoeverre kan het bedrijfsleven profiteren van de nieuwe fiscale regeling: de Research & Developmentaftrek? Dit boek gaat in op de werking van de fiscale maatregelen en bevat vele voorbeelden.

 9. Fiscale faciliteiten voor ondernemers

  Dit boek beschrijft de 'ins and outs' van de fiscale faciliteiten voor de ondernemer. Aan de hand van cijfervoorbeelden wordt het gebruik van de regelingen verduidelijkt.

 10. Fiscale Rekenmodellen IB Ondernemer

  Voor fiscale en financiële professionals die hun hoogwaardige adviezen aan hun cliënten graag onderbouwen met betrouwbare cijfers.