Naar content
3878 Zoekresultaten voor " De Praktijkgidsen "
 1. De kredietcrisis

  Opstellenbundel over de oorzaken en consequenties van de kredietcrisis en het veranderende toezicht op de bancaire wereld, de aanpassingen van financiële regelgeving en de rol van de private en overheidsaandeelhouder binnen de vennootschap.

 2. De strafbeschikking

  De Strafbeschikking is een aanrader voor iedere praktijkjurist en student die van de hoofdlijnen van deze regeling op de hoogte moet zijn. In de geactualiseerde tweede druk van deze studiepocket vindt u een handzame uiteenzetting van de wettelijke regeling van de strafbeschikking.

 3. De Gereedschapskist van de Curator

  In deze bundel komen de diverse instrumenten aan bod die de curator tot zijn beschikking heeft.

 4. De Werkloosheidswet

  In deze uitgave worden de verschillende aspecten van de Werkloosheidswet systematisch en kritisch behandeld. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de bedoeling van de wetgever en het systeem van de wet. Herziene 3e druk.

 5. De faillissementspauliana

  Van der Weijden legt de fundamenten van de huidige faillissementspauliana bloot.

 6. De grondslagen van de ontslagvergoeding

  Welke grondslagen rechtvaardigen dat werknemers een 'zak geld' meekrijgen bij ontslag en hoe die vergoeding in te zetten op een wijze die tegemoetkomt aan de huidige maatschappelijke wensen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?

 7. De rechtspositie van de bestuurder

  De bestuurder van een vennootschap met een arbeids- of opdrachtovereenkomst, heeft een dubbele rechtsverhouding met de vennootschap. Enerzijds is sprake van een contractuele rechtsrelatie, geregeerd door Boek 7 BW. Anderzijds bestaat een vennootschapsrechtelijke band, waarop de bepalingen van Boek 2 BW van toepassing zijn. Deze dissertatie is de neerslag van een onderzoek naar deze dubbele binding op het gebied van benoeming, beloning en ontslag.

 8. De Gemeentestem

  De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijk tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. In de Gemeentestem worden artikelen gepubliceerd op het terrein van het gemeenterecht, het algemeen bestuursrecht het bestuursprocesrecht, het bijzonder bestuursrecht en het EG-recht.