Naar content
3703 Zoekresultaten voor " Auditing in de praktijk "
 1. Contracten in de praktijk

  Dit boek is een praktische handleiding voor iedereen, met of zonder juridische achtergrond, die te maken heeft met het opstellen en beoordelen van commerciële contracten.

 2. Contracten in de praktijk

  Dit boek is een praktische handleiding voor iedereen, met of zonder juridische achtergrond, die te maken heeft met het opstellen en beoordelen van commerciële contracten.

 3. Wabo in de praktijk

  In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Wolters Kluwer deze uitgave ontwikkeld voor cursisten van de Wabo-opleiding. Het boek is gepubliceerd op het Kennisplein Omgevingsvergunning. Bij Wolters Kluwer is nu een volledig vernieuwde handelseditie verschenen.

 4. Omgevingsvergunning in de praktijk

  Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet. Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

 5. Besloten Vennootschap in de praktijk

  De besloten vennootschap in de praktijk is zeer compleet en de ultieme praktijkvoorlichting over totstandkoming en juridische aspecten van bedrijfsvoering van zelfstandige BV's. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 6. De bijstand in praktijk 2016

  Dit boek behandelt overzichtelijk alle facetten van de Participatiewet, van re-integratie tot inkomensvoorziening en participatie. Vanuit de juridische kaders wordt de toepassing in de praktijk belicht. Met veel praktijkvoorbeelden en schema’s. En met verwijzing naar relevante jurisprudentie en de volledige wettekst.

 7. ArbeidsRecht, maandblad voor de praktijk

  ArbeidsRecht is een praktijkgericht en onafhankelijk maandblad voor de arbeidsrechtspecialist voor wie het arbeidsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het arbeidsrecht in aanraking komt. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 8. Contracteren in de internationale praktijk

  Anno 2011 kan de internationaal georienteerde jurist bij zijn advisering niet meer volstaan met louter "nationaal rechtelijke bagage". De rol van het Internationaal privaatrecht (IPR) en die van het Eenvormig privaatrecht (EPR) kan niet worden onderschat bij het adviseren over of het opstellen van internationale overeenkomsten.

 9. Ondernemingsrecht, BV en NV in de praktijk

  Bouwt voort op - en is een verdieping van - de in 2005 verschenen 9e druk van BV en NV van Sanders en Westbroek. Primair bedoeld voor de praktijk van de advocaat, notaris, fiscalist, accountant, bedrijfsjurist en de civiele rechter of arbiter.

 10. Horecawetgeving in de praktijk 2014 Voor de toezichthouder & handhaver

  Alles rondom het begrip ‘horeca’ gaat gepaard met de nodige regels. Voor iedereen die in de praktijk op het gebied van toezicht en handhaving te maken heeft met de horeca is daarom dit handboek geschreven. Een praktische handreiking en handleiding met uitleg over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.