Naar content
349 Zoekresultaten voor " Asser-serie "
 1. Asser-serie Compleet

  De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De Asser-serie is beschikbaar als online, maar ook in boek-vorm. Met een online abonnement heeft u de ruim dertig delen altijd volledig en up-to-date binnen handbereik.

 2. Asser Procesrecht 3 Bewijs

  Met dit boek verschijnt, zestig jaar na het uitkomen van de laatste druk van Asser/Anema/Verdam, opnieuw een boek over bewijs in de Asser-serie.

 3. Asser Procesrecht 3 Bewijs

  Met dit boek verschijnt, zestig jaar na het uitkomen van de laatste druk van Asser/Anema/Verdam, opnieuw een boek over bewijs in de Asser-serie.

 4. Asser 7-IV Opdracht

  In dit deel van de Asser-serie wordt de overeenkomst van opdracht behandeld, zowel de opdracht in het algemeen als de verschillende in de wet geregelde bijzondere vormen van opdracht: lastgeving, bemiddeling, agentuur, en geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarnaast wordt de nauw met de opdracht verwante reisovereenkomst behandeld.

 5. Asser 4 Erfrecht en schenking

  In dit deel van de Asser-serie wordt het gehele erfrecht alsmede de schenking behandeld. De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 6. Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep

  Dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep.

 7. Asser 4 Erfrecht en schenking

  In dit deel van de Asser-serie wordt het gehele erfrecht alsmede de schenking behandeld. De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 8. Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep

  Dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep.

 9. Asser 7-XI Pensioen

  In dit nieuwe deel uit de Asser-serie treft u een complete analyse en beschrijving aan van de regels in de Pensioenwet. De auteur legt verbinding met de regels in het BW en de rechtspraak is nauwkeurig verwerkt. Ook behandelt deze titel diverse bijzondere pensioengerelateerde onderwerpen.

 10. Groene Serie Zakelijke rechten

  Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten, waarin literatuur en jurisprudentie zijn verwerkt. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.