Naar content
3566 Zoekresultaten voor " prof.dr. M. Kaptein "
 1. Ballen (M/V) op het blok

  'Ballen (m/v) op het blok' biedt een praktische aanpak om verandering bij overheden tot een succes te maken. ...

 2. Het Nederlands Politierecht

  Volledig door prof.dr. J. Naeyé bijgewerkt artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993. Per afzonderlijk artikel wordt, zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte uiteengezet.

 3. Nederlandse Mediation

  Maakt methodiek en uitkomsten van mediations inzichtelijk!

 4. De Gouden Handdruk in 100 vragen

  In deze uitgave wordt antwoord gegeven op honderd veelvuldig gestelde praktijkvragen m.b.t de gouden handdruk.

 5. De dwangsom

  Dwangsom geeft het proefschrift weer van mevrouw M.B. Beekhoven van den Boezem, ter verkrijging van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Groningen.

 6. Groot Problemenboek

  Het Groot Problemenboek is een verzameling van 90 inspirerende en leuke problemen die in het Bolleboos-project aan de orde zijn geweest. (geschikt voor groep 6 t/m 8)

 7. Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht

  Een rechtsvergelijkend onderzoek door M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra in de periode september 2003-februari 2004 in opdracht van het min. EZ naar alternatieve oplossingen voor het geldende keurslijf van kapitaalbeschermingsregels bij de BV.

 8. Forensische psychiatrie en haar grensgebieden

  De forensische psychiatrie en haar grensgebieden - actualiteit, geschiedenis en toekomst' onder redactie van T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen,Doelgroep: psychiaters, psychologen, juristen, criminologen, beleidsmakers, academici, universitaire en hog

 9. Intellectuele eigendom

  Het is van meet af aan het vaste voornemen van E.M. Meijers geweest om ook de voortbrengselen van de geest op te nemen in het door hem te ontwerpen nieuwe burgerlijk wetboek. Dat was voor hem zelfs een principiële kwestie, overtuigd als hij was dat auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en wat dies meer zij, onderdeel uitmaakten van het burgerlijk recht.

 10. Btw internationaal goederenverkeer en diensten

  Ondernemers die internationaal handelen krijgen te maken met de btw. Niet alleen v.w.b. de leveringen en diensten aan afnemers (binnen en buiten de EU), maar ook m.b.t. de inkopen van goederen of diensten. Leer in 1 dag hoe de btw moet worden afgewikkeld en hoe u of uw cliënt zich kan wapenen tegen onverwachte naheffingen. We gaan tevens in op de gevolgen van de BREXIT voor u en uw cliënten.