Naar content
3001 Zoekresultaten voor " dr.ir. R. Houba "
 1. Faillietverklaring, curator en r-c

  In dit eerste deel van de nieuwe serie Praktijkboek Insolventierecht wordt in het kort een praktische beschrijving gegeven van het faillissement: waartoe dient het en wat zijn de voornaamste gevolgen? Een unieke en zeer toegankelijke uitgave voor allen die te maken hebben met de insolventiepraktijk.

 2. Verzekering en ADR

  Met de bundel Verzekering en ADR beoogt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) wederom een bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling op het gebied van Alternative Dispute Resolution of - zo men wil - Anders Dan Rechtspraak (ADR).

 3. Openbare-orderecht

  De overheidszorg voor een veilige(r) samenleving heeft de belangstelling voor het openbare-orderecht bevorderd. Binnen enkele jaren heeft dit rechtsgebied beslag gelegd op wetgever, bestuurder en rechter. De burger rekent op veiligheid en verwacht permanente inzet van de overheid ter bevordering daarvan. Met name op de politie rust een zware taak.

 4. Module Recreatie en Toerisme

  Dit is dé online kennisbank met alle praktische en juridische informatie voor uw werkzaamheden op het gebied van recreatie en toerisme. U ziet de wetten, regels en voorschriften, beleid en trends in de sectoren horeca, cultuur, sport, natuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening en landinrichting. Met relevante informatie over nauw verwante sectoren.

 5. Module Ruimtelijke Ordening

  Heeft u te maken met overheidsplannen om de ruimte te verdelen? Deze module geeft u alle juridische en praktische aspecten van het ruimtelijk beleid. Met huidige én toekomstige wetgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening en de komende Omgevingswet. En duizenden uitspraken. Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Omgevingswet. Ontdek zelf de veelzijdigheid met een kosteloos en vrijblijvend proefabonnement.

 6. Modernisering van het NV-recht

  In deze monografie onderzoekt prof. mr. B.J. de Jong hoe het Nederlandse recht inzake naamloze vennootschappen kan worden gemoderniseerd, in het licht van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht.

 7. Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

  Niet eerder verscheen er een monografie over ontbinding en vereffening van rechtspersonen. Met name de doorgronding van de weinig heldere vereffeningsregels krijgen uitgebreid aandacht.

 8. Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1

  Onderwijseditie Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat bestaat uit twee banden en is speciaal voor het juridisch onderwijs. Band 1 behandelt: het Bestuursrecht algemeen, Normering, Uitvoering en Handhaving.

 9. Ontwikkelingen rond pensioenen en pension fund governance

  Beschouwingen vanuit zowel wetenschappelijk als praktisch oogpunt belangwekkende analyses over de in gang gezette structurele wijzingen van kernaspecten van ons pensioensysteem.

 10. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)

  Het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) volgt de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek nauwlettend. Het gehele terrein van het burgerlijk recht wordt bestreken, waarbij het accent vooral op het vermogensrecht ligt. Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.