Naar content

SmartDox: Mergers & Acquisitions

Probeer 14 dagen gratis

Module Mergers & Acquisitions

Conceptcontracten op maat
De module Mergers & Acquisitions stelt de ondernemingsrechtadvocaat en de bedrijfsjurist in staat om het overnameproces van begin tot eind te begeleiden. SmartDox behandelt stap-voor-stap de belangrijke onderdelen met relevante toelichting en adviezen. Eindresultaat is een conceptovereenkomst met aanverwante juridische documenten en een actielijst.​

SmartDox denkt met u mee
​SmartDox geeft relevante toelichting en advies gedurende het proces. Als u bijvoorbeeld bepaalt dat zowel goodwill als knowhow bij een overname worden overgedragen, helpt SmartDox u een non-concurrentiebeding op te stellen mét herinnering dat de maximumduur 3 jaar is. Maakt u een keuze die in strijd is met het mededingingsrecht, dan stelt SmartDox een oplossing voor en verwerkt deze in uw actielijst.

Win tijd
Met één druk op de knop stelt u alle relevante documenten op. Het contract zelf, maar bijvoorbeeld ook uittreksels van de Kamer van Koophandel, 403 documenten en aanzeggingen. De documenten kunt u ook in het Engels opstellen.​

Zekerheid dat alle gegevens correct zijn
SmartDox is gekoppeld aan het handelsregister*, waardoor bedrijfsinformatie en gegevens over bestuurders, dochtermaatschappijen en 403 verklaringen automatisch in al uw documenten worden vermeld.

* De reguliere kosten voor het gebruik van het handelsregister met uw eigen Kamer van Koophandel account zijn niet inbegrepen bij het SmartDox abonnement

Uitlegvideo SmartDox Mergers & Acquisitions​

Inhoud Mergers & Acquisitions

In deze module kunt u de volgende overeenkomsten op maat samenstellen:

 1. Escrow overeenkomst
 2. Koopovereenkomst aandelen
 3. Koopovereenkomst activa
   

En ook deze aanverwante documenten kunt u opstellen met SmartDox:

 • Uittreksels en concernrelaties uit de Kamer van Koophandel
 • Beëindigingsovereenkomsten (ook in het Engels beschikbaar)
 • 403 documenten:
 • Aftredingsbrief bestuurder
 • Aftredingsbrief commissaris
 • Bekendmakingsbrief Koopovereenkomst Aandelen (ook in het Engels beschikbaar)
 • Handige actielijst met uitstaande acties
   

Overige standaard documenten
Daarnaast biedt SmartDox M&A u eveneens de volgende standaardmodellen:

 • Akte van hoofdelijke verbondenheid
 • Akte van levering van roerende niet-registerzaken van hand tot hand
 • Contractsoverneming
 • Levering van aandelen in een BV
 • Akte van verkoop en levering van roerende niet-registerzaken brevi manu
 • Akte van verkoop en levering van roerende niet-registerzaken longa manu
 • Akte van verkoop en levering van roerende niet-registerzaken per constitutum possessorium
 • Algemene volmacht bij notariële akte
 • Openbare cessie vordering op naam
 • Uitgebreide akte tot levering onroerende zaak
 • Schuldoverneming met kennisgeving en toestemmingsverklaring
 • Stille cessie vordering op naam

Redactie module Mergers & Acquisitions

Dit zijn de gerenommeerde specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de SmartDox module Mergers & Acquisitions. Zij verwerken in SmartDox maandelijks de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur.

Hoofdredactie

Mr. C. E. Drion - Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. dr. T. H. M. van Wechem - Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch, directeur Law@Work

Redactie

Mr. T. M. Stevens - Partner Allen & Overy

Prof. mr. R. Wesseling - Partner Stibbe, professor mededingingsrecht aan de UvA

 

Demo plannen of SmartDox bestellen?

Wilt u meer informatie over SmartDox, gratis demonstratie inplannen of SmartDox bestellen?
Mail ons via: smartdox-NL@wolterskluwer.com of bel 0570 673 447.

Prijzen SmartDox-Modules

 • Escrow overeenkomst
 • Koopovereenkomst aandelen
 • Koopovereenkomst activa  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 2.127 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.970 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Akte van overdracht
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Licentieovereenkomst  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.763 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Nederlandstalig

€ 1.495 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.