Naar content

SmartDox: Intellectuele Eigendom

Module Intellectuele Eigendom

De module Intellectuele Eigendom geeft advocaat en bedrijfsjurist de mogelijkheid snel maatwerkcontracten op te stellen.

Intelligente conceptcontracten
Stel u kiest voor auteursrecht als onderwerp van licentie, dan is registratie van de licentie niet van toepassing. Kiest u voor octrooi als onderwerp en kiest u ervoor dat u de registratie van de licentie wilt doen inschrijven in de relevante openbare registers dan worden u direct de relevante vervolgvragen gesteld met betrekking tot de kostenverdeling en een eventuele medewerkingsplicht bij het registreren van de licentie.​

Uitgebreide specificatiemogelijkheden
De licentieovereenkomst voorziet in octrooi, auteursrecht, merkrecht met bv keuzes voor een exclusieve of een niet-exclusieve licentie. U kunt bepalingen opnemen over kwaliteitseisen, registratie van intellectuele eigendomsrechten, verbeteringen van het gelicentieerde, handhaving, vertrouwelijkheid en vele andere onderwerpen.​

Altijd correcte documenten
De vragenlijst werkt als een checklist. Alle onderwerpen komen aan bod. Door de koppeling met de Kamer van Koophandel staan alle gegevens van betrokken NV's en BV's in één keer goed in alle documenten. De redactie zorgt ervoor dat het model bijgewerkt is naar de laatste stand van de wet- en regelgeving.

Uitlegvideo SmartDox Intellectuele Eigendom​

Inhoud Intellectuele Eigendom

Overeenkomsten
In deze module kunt u de volgende overeenkomsten op maat samenstellen:

 1. Akte van Overdracht
 2. Geheimhoudingsovereenkomst
 3. Licentieovereenkomst
   

Talenkeuze
De overeenkomsten kunt u opstellen in het Nederlands en in het Engels.

Vele specificatiemogelijkheden
Bij het samenstellen van deze overeenkomsten kunt u bijvoorbeeld kiezen om al dan niet bepalingen op te nemen over kwaliteitseisen, registratie van intellectuele eigendomsrechten, verbeteringen van het gelicentieerde, handhaving, vertrouwelijkheid, e.d.

Standaardmodellen
SmartDox Intellectuele Eigendom biedt u eveneens de volgende standaardmodellen:

 • Akte van overdracht en levering van een model
 • Eenvoudige licentieovereenkomst voor standaard computerprogrammatuur
 • Licentieovereenkomst betreffende een model
 • Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Redactie Intellectuele Eigendom

Dit zijn de gerenommeerde specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de SmartDox module Distributie & Agentuur. Zij verwerken in SmartDox maandelijks de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur.

Hoofdredactie

Mr. C. E. Drion - Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. dr. T. H. M. van Wechem - Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch, directeur Law@Work

Redactie

Mr. W.E. Pors - Partner Bird & Bird

 

Demo plannen of SmartDox bestellen?

Wilt u meer informatie over SmartDox, gratis demonstratie inplannen of SmartDox bestellen?
Mail ons via: smartdox-NL@wolterskluwer.com of bel 0570 673 447.

Prijzen SmartDox-Modules

 • Escrow overeenkomst
 • Koopovereenkomst aandelen
 • Koopovereenkomst activa  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 2.127 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.970 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Akte van overdracht
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Licentieovereenkomst  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.763 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Nederlandstalig

€ 1.495 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.